Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

5 mL EDTA blod
0,5-1 mL leukaferese produkt

Prøvebehandling

Det taes 2 x 5mL EDTA blod kl. 06.00 samme dag som stamcellehøsting er planlagt.
Den ene prøven leveres Laboratoriemedisin, hematologi for telling av leukocytter (WBC).
Den andre prøven leveres til Flowcytometri laboratorium.

Klinisk

Indikasjoner

CD34 antigenet finnes på pluripotente hematopoietiske stamceller og på de mest umodne linjespesifikke celler.
Det finnes normalt 0,01-0,1% CD34+ celler i perifert blod.
Kvantitering av CD34+ celler benyttes for å bestemme det optimale tidspunkt for høsting av mobiliserte stamceller fra perifert blod og for å kvantitere stamceller i leukaferese-produktet

Tolkning

Leukaferese utføres ved 20x106/l CD34+ celler i perifert blod.
Det kreves 2x106 CD34+ celler per kilogram kroppsvekt i leukafereseproduktet for en stamcelletransplantasjon.

Annet

Fagområde

Flowcytometri