Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge, 9038 Tromsø. Immunologi og Blodbank

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Prøvemengde

0,5 mL

Klinisk

Referanseområde

Negativ: 0-10 U/mL
Positiv: 11-340 U/mL

Tolkning

CCP-antistoff forekommer særlig hos pasienter med Reumatoid artritt (RA).
CCP-antistoff har en høyere klinisk spesifisitet og sensitivitet for RA enn Reumatoid faktor (RF).