Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge, 9038 Tromsø. Immunologi og blodbank

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Prøvemengde

0,5 mL

Holdbarhet

Resultatene er avhengige av oppbevaringstid. I følge leverandør, vil det i helt ferske prøver måles noe lavere C3 og C4. Ved oppbevaring av serum i 8 dager ved 2-8C, sees det en økning på inntil 17% i målt konsentrasjon av C3, og 8% i målt konsentrasjon av C4.

Klinisk

Indikasjoner

Kvantitering av komplementfaktorer C3 og C4 gjøres ved mistanke om immunologisk betinget inflammasjonsprosess.

Referanseområde

0,84-2,15 g/L

Tolkning

Lave verdier indikerer økt forbruk (aktiv SLE, glomerulonefritt), eller sviktende syntese (leversvikt, medfødt komplementdefekt).
Normal konsentrasjon utelukker ikke komplementaktivering da faktorene stiger ved akutt fase reaksjon.
SLE og noen glomerulonefritter er imidlertid sjelden assosiert med akutt fase (med unntak av akutte komplikasjoner som f.eks. infeksjon). C4 konsentrasjonen kan ved disse tilstandene være en nyttig markør for sykdomsaktivitet.
Ved revmatoid artritt sees ofte en akutt fase reaksjon som del av grunnsykdommen og betydningen av C3 og C4 kvantitering er derfor mindre ved denne tilstanden.