Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge, 9038 Tromsø. Immunologi og blodbank

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Prøvemengde

0,5 mL

Klinisk

Indikasjoner

C1-esterase inhibitor-mangel er årsak til hereditært angioødem (HAE). Anfallsvise hevelser og/eller kolikkartede magesmerter av ca. 1-5 døgns varighet, samt familiær forekomst, gir grunn til å vurdere hereditært angioødem (HAE) og få utført C1- esterase inhibitor-undersøkelse.

Referanseområde

0,16-0,38 g/L

Tolkning

Nedsatt antigen-konsentrasjon finnes særlig ved HAE type I. Ved HAE type II er konsentrasjonen normal eller forhøyet, mens funksjonstesten er nedsatt. Sykdommen er underdiagnostisert. På grunn av økt forbruk vil også C4 være nedsatt ved hereditært angioødem og bør bestemmes samtidig.