Analysen

Agens/analyser

Analysen påviser kvantitativ BTP i humant serum, cerebrospinalvæske (CSV) eller i sekreter fra nese eller øre. Parallell testing av sekreter fra nese eller øre og serum anbefales

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum
Cerebrospinalvæske (csv)
Sekret fra nese eller øre

Prøvemengde

Minimum 0,2 mL

Prøvebehandling

Serum sentrifugeres og avpipetteres før forsendelse.
Sekret som er sentrifugert skal sendes uten at tamponaden er med.

Holdbarhet

Serum og csv: inntil 7 dager oppbevart ved 2-8 ͦC
Sekreter: så fersk som mulig

Analysemetode

Nefelometri

Klinisk

Referanseområde

BTP i CSV: 8,89-25,90 mg/L
BTP i serum:   ≤ 0,70 mg/L

Tolkning

BTP i sekret < 0,7 mg/l:         tilstedeværelse av CSV i sekret usannsynlig.
BTP i sekret ≥ 1,3 mg/l:         tilstedeværelse av CSV i sekret sannsynlig.
BTP i sekret 0,7 - 1,29 mg/l: vurder sekret/serum-forhold ( Sekret/Serum).
Hvis < 2.0 er tilstedeværelse av CSV i sekret usannsynlig
Hvis ≥ 2.0 er tilstedeværelse av CSV i sekret sannsynlig

BTP, også kjent som prostaglandin-D2-syntase, er et protein av lipocalin-protein familien. BTP finnes i alt vev unntatt eggstokker, og i ulike biologiske væsker som CSV, plasma, urin og ascites. BTP syntetiseres i hovedsak i sentralnervesystemet av gliaceller og plexus choroideus, og konsentrasjoner i CSV er mye høyere enn i serum/plasma. BTP er en markør for lekkasje av CSV til sekret (nese/øre) etter hode traume eller kirurgisk inngrep.

Ekskresjon av BTP skjer via nyrene og er avhengig av glomerulær filtrasjonsrate (GFR).

Annet

Fagområde

Protein