Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge, 9038 Tromsø. Immunologi og blodbank tlf. 77626279

Prøvebehandling

Prøvemateriale

20 ml EDTA fullblod eller 5 ml benmarg (EDTA glass).
(Til vanlig bruker vi det samme prøvemateriale som for BCR-ABL analyse.)

Prøvebehandling

Ved prøvetakning på UNN: Blodprøven leveres straks til laboratoriet for å sikre at prøven blir preparert i tide. Ved prøvetakning etter kl 12.00 ta kontakt med MRD-lab på tlf: 776 26279. Prøve kan ikke tas fredag etter kl 10 eller lørdag uten særskilt avtale med MRD-lab eller vakthavende lege på blodbanken.
Ekstern prøvetakning: Prøven må ankomme laboratoriet innen kl 10 neste dag. Den må derfor sendes med ekspress over natt, og kan ikke tas på fredag eller lørdag. Kontakt MRD-lab på tlf 776 26279 for å gi beskjed om forsendelse av prøve.
Dersom prøve ankommer Laboratoriemedisin fredag ettermiddag eller i løpet av helgen: ring vakthavende lege på blodbanken (mobilnr. 975 91 752)

Klinisk

Indikasjoner

Imatinib terapi er en standard behandling av pasienter med kronisk myelogen leukemi (KML) med varig respons i de fleste av pasientene. Likevel vil en del av pasientene utvikle punktmutasjoner som kan føre til imatinib-resistens. Det er nå beskrevet over 40 resistensmutasjoner for imatinib. Tidlig deteksjon av disse mutasjoner kan gi rettidig behandlingsintervensjon for å hindre eller overvinne resistens. Mutasjonsanalyse utføres ved direkte sekvensering av BCR-ABL kinase området og eventuell kvantitering av de spesifikke mutasjoner ved “real-time quantitative PCR” (RQ-PCR). Per i dag har vi RQ-PCR oppsett til 16 mutasjoner.

Referanseområde


Tolkning