Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge, 9038 Tromsø. Immunologi og blodbank

Prøvebehandling

Prøvemateriale

20 mL EDTA fullblod eller 5 mL benmarg (EDTA-rør)

Prøvebehandling

Ved prøvetakning på UNN: Blodprøven leveres straks til laboratoriet for å sikre at prøven blir preparert i tide. Ved prøvetakning etter kl 12.00 ta kontakt med MRD-lab på tlf: 776 26279. Prøve kan ikke tas fredag etter kl 10 eller lørdag uten særskilt avtale med MRD-lab eller vakthavende lege på blodbanken.
Ekstern prøvetakning: Prøven må ankomme laboratoriet innen kl 10 neste dag. Den må derfor sendes med ekspress over natt, og kan ikke tas på fredag eller lørdag. Kontakt MRD-lab på tlf 776 26279 for å gi beskjed om forsendelse av prøve.
Dersom prøve ankommer Laboratoriemedisin fredag ettermiddag eller i løpet av helgen: ring vakthavende lege på blodbanken (mobilnr. 975 91 752)

Klinisk

Tolkning

Kronisk myelogen leukemi (KML) en nesten alltid assosiert med et abnormalt kort kromosom kjent som Philadelphia kromosom (Ph). Hos noen pasienter med akutt lymfatisk leukemi (ALL) (50% voksne og 10% barn) kan også Ph kromosomet påvises. Ph kromosomet er et resultat av en translokasjon mellom kromosom 9 og 22, angitt som t(9;22) og BCR-ABL er et fusjonsprotein (tyrosin kinase) produkt av Ph kromosomet. Spesifikke BCR-ABL tyrosine kinase inhibitorer kan bremse cellulær proliferasjon av maligne celler som uttrykker BCR-ABL. PCR benyttes for påvisning og kontroll av translokasjonen.