Analysen

Agens/analyser

Påvisning av erytrocytt autoantistoff gjøres med Direkte Coombs test.

Analyseres ved

Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin, UNN, Pb 36, 9038 Tromsø
Tlf. 77 62 62 85

Prøvebehandling

Prøvemateriale

EDTA-blod

Prøvemengde

2 ml

Klinisk

Indikasjoner

Testen utføres ved mistanke om AIHA (autoimmun hemolytisk anemi).

Referanseområde

Negativ

Tolkning

Positiv test viser at pasienten har autoantistoff på sine erytrocytter.
Ikke alle erytrocytt autoantistoff fører til AIHA.