Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge, 9038 Tromsø. Immunologi og Allergi

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Prøvemengde

0,5 mL

Klinisk

Indikasjoner

Den diganostiske verdi av antinukleære antistoffer må i hovedsak betegnes som veiledende da det ikke eksisterer noen absolutt korrelasjon mellom forekomsten av gitte antistoffer i serum og spesielle sykdomstilstander. Antistoffene har først og fremst sammenheng med de autoimmune bindevevssykdommene. Antistoffene kan særlig ha differensialdiagnostisk verdi i et tidlig stadium av sykdomsutviklingen mens de kliniske symptomene er lite karakteristiske, men også bidra til å monitorere svingninger i sykdomsforløpet.
ANA representerer en gruppe autoantistoff, men en positiv test gir ingen sikre diagnostiske holdepunkter.
ANA testen utføres derfor som en screeningstest.
Ved positiv ANA-screening analyseres det videre på ANA-subspesifisiteter.

Referanseområde

NEG