Analysen

Alternativ navn

Fødemidler / inhalasjonsallergener.

Analyseres ved

Universitetssykehuset Nord-Norge, 9038 Tromsø. Allergi og Immunologi.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Klinisk

Referanseområde

IP6 <0,35kU/l
IP7 <0,35kU/l
FX5 <0,35kU/l

Merknader

INHALASJONSALLERGENER KODE IP6 (bjørk, timotei, burot, alternaria, cladosporium)
Ved positiv screeningtest utfører laboratoriet rutinemessig spesifikke tester mot bjørk, timotei, burot dersom det er tilstrekkelig serum. Dersom test mot alternaria (M2) og/eller cladosporium (M6) ønskes, skriv i kliniske opplysninger på rekvisisjon eller ta en tlf til laboratoriet. Ved elektronisk rekvirering, rekvirer andre allergener og opplys i kliniske opplysninger hva som ønskes analysert.

INHALASJONSALLERGENER KODE IP7 (katt, hest, hund, midd, kanin)
Ved positiv screeningtest utfører laboratoriet rutinemessig spesifikke tester mot katt, hund og midd dersom det er tilstrekkelig serum. Dersom test mot hest (E3) og/eller kanin (E82) ønskes, skriv i kliniske opplysninger på rekvisisjon eller ta en tlf til laboratoriet. Ved elektronisk rekvirering, rekvirer andre allergener og opplys i kliniske opplysninger hva som ønskes analysert.

MATVAREALLERGENER KODE FX5 (eggehvite, melk, fisk, hvete, peanøtt, soya)
Ved positiv screeningtest utfører aboratoriet spesifikke tester mot eggehvite, melk, fisk, hvete, peanøtt, soya dersom det er tilstrekkelig serum. For barn under 1 år prioriteres eggehvite og melk.