Analysen

Agens/analyser

Soya allergenkomponenter Gly m 4, Gly m 5, Gly m 6
Spesifikk IgE mot allergenkomponenter:

1. F453 – rGly m 4 - PR-10, Bet v 1 homolog
 2. F431 – rGly m 5 - lagringsprotein, 7S globulin
 3. F432 – rGly m 6 - lagringsprotein, 11S globulin

Allergenkilde: Soya (Glycine max)
Allergen komponenter: rekombinant   Gly m 4
Biokjemisk navn: patogeneserelatert protein, PR-10
Funksjon: involvert i plantenes forsvar, utgjør kun en liten del av proteinet i soya/soyaekstrakter (260ppm)
Stabilitet: varme labilt
Bet v 1 homolog

Allergen komponenter: rekombinant   Gly m 5
Biokjemisk navn: beta-conglycinin, 7S globulin
Funksjon: lagringsprotein, 30% av soya proteinet
Stabilitet: enzym- og varmestabilt

Allergen komponenter: rekombinant   Gly m 6
Biokjemisk navn: Glycinin, 11S globulin
Funksjon: lagringsprotein, 40% av soya proteinet
Stabilitet: enzym- og varmestabilt

Konsentrasjons-bestemmelse
Soya  (Glycine max)

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Prøvemengde

0,5 ml

Klinisk

Indikasjoner

Ved mistanke om soya utløst allergi og/eller ved positiv utslag av spesifikke IgE (SIgE) mot soya ekstrakt (F14).Soyabønnen er en belgfrukt. Fra belgfrukter kan en utvinne protein, stivelse, olje og fiber som videre kan være ingredienser i sammensatte matvarer. Siden soyaproteinet har et høyt næringsinnhold og mange funksjonelle egenskaper, brukes det som ingrediens i mange ulike matvarer.
De ulike soya allergener (mer enn 21) kan indusere matvareallergi og yrkes relatert allergi.

IgE-sensibilisering mot stabile korn lagringsproteiner Gly m 5, 6 og 8 forekommer vanlig hos spedbarn/barn og er forbundet med alvorlige allergiske reaksjoner.

I regioner med bjørke pollen eksponering induserer soya allergenet-Gly m 4  (Bet v 1-kryssreaktiv homolog) den mest vanlige soya allergi.

Allergiske reaksjoner har blitt beskrevet ved eksponering for sterkt bearbeidet soyainnholdige produkter inkludert vegetabilsk protein; lite behandlet, samt ubehandlet soyabønner.

På grunn av forskjellige ruter og mengder av eksponering, grad av soyabønner behandling, og fysiokjemiske egenskaper for de involverte soyaproteinallergenene, kan IgE-sensibiliseringen forårsake  3 forskjellige scenarier med kliniske symptomer av umiddelbar hypersensitivitet.

Referanseområde

 < 0,35 kU/L

Tolkning

Tolking av svaret bør assosieres med det kliniske bildet. Her er beskrevet de 3 vanligste kliniske mønster.

Scenario 1. Straks allergiske reaksjoner som kan variere i omfang og styrke.
Klinisk fenotype kan variere fra milde  (OAS)  symptomer  til anafylaksi, dog alvorlige systemiske allergiske reaksjoner forekommer sjeldent. Berørte pasientgrupper er oftere atopiske spedbarn og småbarn enn voksne. Den spesifikke IgE-immune responsen er rettet mot stabile soyabønner lagringsproteiner eller mot andre proteiner fra samme allergenfamilie som kan gi in vivo klinisk kryssreaktivitet.
For eksempel, det er kryssreaktivitet mellom peanøttallergenet Ara h 1 og soyaallergenet Gly m 5, og mellom peanøttallergenet Ara h 3 og soyaallergenet Gly m 6. Hos noen pasienter med kryss-sensibilisering in vitro kan det også være kliniske symptomer ved inntak av begge matvarer.
Ved ekte soya allergi er sensibilisering mot Gly 5 og Gly m 6 vanlig med et nivå >10kU/L. Blant pasientene som er allergisk mot peanøtter (Ara h 1 og/el Ara h3 ) finnes flere som har IgE mot soyaprotein uansett at de ikke reagerer på soya. Vanlig serum nivå av disse SIgE er lave.
Generelt, ved kryss sensibilisering mot primært gress el bjørk kan det finnes antistoffer mot soya også, men serum nivået er lavere enn disse mot primær sensibiliserende allergener. For eksempel, pasienter som har en primær soya allergi har ofte høyere nivåer av SIgE mot soya (F14) enn SIgE mot peanøtter.
Hvis man har primær peanøtt allergi, er Gly m 5 og Gly m 6 ofte positive men med relativ lav serum nivå. Det kan finnes pasienter som er primært sensibilisert mot både soya og peanøtt, da har de høye serum nivå av IgE både mot soya og peanøtt.
Involverte allergenkomponenter som kan gi positiv utslag:
Gly m 5, Gly m 6, Gly m 8.
Ofte er Bet v 1 negativ, mens  SIgE mot F 14  er høy positiv med utslag på Gly m 5,6,8. SIgE mot F 14 > Gly m 4.

Scenario 2. Bjørke pollen relatert soya allergi
Eksponering for pollen i atopiske individer fører til sensibilisering med dannelse av SIgE mot Bet v 1 (hoved allergenet fra bjørkepollen) som har varierende grad av kryssreaktivitet med soya protein PR-10 - Gly m 4. Berørte pasientgrupper er ofte voksne/ungdommer enn barn.
Kryssreaktivitet til Gly m 4 er funnet hos mer enn 70% av Bet v 1 sensibiliserte individer, fra disse ca 10% utvikler in vivo klinisk kryssreaktivitet. Vanligvis SIgE mot Gly m 4 assosieres med milde lokale symptomer som OAS, men systemiske allergiske symptomer etter inntak av lav- eller uprosesserte soyaprodukter er også beskrevet. Spesielt oppstår dette under pollen sesonger hos bjørke pollen allergiker i kombinasjon med fysisk aktivitet og inntak av mild-bearbeidet soyaproteinrike drikker: soyamelk, soya shake el. soyadesserter. I slike tilfeller kan en kraftig reaksjon mot soya skyldes kryssensibiliseringen mot Gly m 4 og kan forekomme ved bjørk pollen allergikere som er Bet v 1 positive og drikker soyaprotein drikke på fastende mage.
Glym 4 er delvis varme og syre stabilt protein som ikke degraderes i magen så fort. Gly m 4 kan penetrere til blodbanen via slimhinner i munnen og svelget dermed kan gi rask mast celler aktivering. Dvs at ved inntak av soyaproteinrike drikker er det mengde av native Gly m 4 proteiner og slimhinne eksponeringen som bidrar til så kraftige reaksjoner.
Ved allergisk reaksjon til proteinrike drikker bør det sjekkes mot bjørk  Bet v 1 og Gly m 4. Det er mulig at blant slike pasienter SIgE mot soya (F 14) kan være negativ mens Gly m 4 er positiv. Dette fordi Gly m 4 har veldig lav innehold i soya ekstrakten (F14).
Involverte allergenkomponenter som kan gi positiv utslag:
Bet v1 og Gly m 4. Vanlig positiv utslag mot Bet v 1 og Gly m4 sammen med negativ el lav positiv SIgE mot f 14; SIgE mot Gly m 4> SIgE mot F14.

Scenario 3.  Yrkesrelatert soya allergi
Massiv eksponering og inhalasjon av støv fra rå, ubearbeidede soyabønner induserer IgE-mediert inhalert allergi til skall allergener med påfølgende utvikling av luftveissymptomer: allergisk rhinokonjunktivitt og/el astma noen timer etter eksponering.
Berørte pasientgrupper er ofte voksne som har jobbrelatert eksponering (bakeri, soyafabrikk, soyafrakt på havn) eller personer som bor i nærheten.
Det skyldes 2 typer soya relatert inhalert allergi.
Første kalles epidemisk soya astma utbrudd, ofte beskrevet i Sør Europa. Allergener som forårsaker astma utbrudd er hovedsakelig lav molekylvekt proteiner konsentrert i skallet (Gly m 1, Gly m 2).
Andre type kalles yrkesrelatert astma. Ofte eksponerte personer utviklet IgE - mediert yrkesastma til soyamel. Allergener som er involvert er overveiende høy molekylvekt proteiner som er til stede både i skall og mel.
Involverte allergenkomponenter som kan gi positiv utslag: Gly m 1; Gly m 2

Referanser

1. EAACI: Moelcular allergolgy User’s Guide, 2016
2. http://www.phadia.com/sv/Products/Produkter/ImmunoCAP-Allergens/Food-of-Plant-Origin/Legumes/Soybean-/
3. I. Nentwich og Vidar Bosnes, Bioingeniøren 10.2015

Annet

Fagområde

Allergi og immunologi