Analysen

Agens/analyser

1.         Non-specific Lipid transfer protein (nsLTP) – Tri a 14  (F433)
2.         Omega-5 gliadin (-5 gliadin) –  Tri a 19 (F416)
3.         Alpha-amylase /trypsin Inhibitor - Tri a aA/TI  (utføres foreløpig  ved OUS)

Allergenkilde: hvete (Triticum aestivum)
Allergen komponenter: rekombinant Tri a 14
Biokjemisk navn: lipid transfer protein (LTP)
Funksjon: involvert i plantenes forsvar og membran biogenesis
Stabilitet: varme og protease stabilt

Allergen komponenter: rekombinant Tri a 19
Biokjemisk navn: omega-5 gliadin (ω-5 gliadin), tilhører 70% monomeriske etanol-oppløselige gliadiner
Funksjon: frø lagring protein
Stabilitet: varme og protease stabilt

Allergen komponenter: native Tri a aA/TI
Biokjemisk navn: Alpha-amylase/trypsin Inhibitor
Funksjon: involvert i forsvarsmekanismer mot insekter
Stabilitet: lav varme/protease stabilitet

Konsentrasjons-bestemmelse
Hvete  Triticum aestivum

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Prøvemengde

0,5 ml

Klinisk

Indikasjoner

Ved mistanke om hveteutløst allergi og/eller ved positiv utslag av spesifikke IgE  (SIgE) mot hvete ekstrakt (F4).
Hvete allergi kan debutere med ulike kliniske tilstander, inkludert typisk matvareallergi hos barn, hvete avhengig anstrengelsesutløst anafylaksi (WD-EIA), baker allergi/astma og kontakt urtikaria.

IgE-responsen kan variere blant forskjellige pasienter og kan være rettet mot flere allergener i alle kliniske undergrupper.
Det er flere vel karakterisert hvete allergenkomponenter som gliadiner, gluteniner og alfa-amylase-inhibitorer, men det er vanskelig å påpeke enkelt «major» allergen.

Sensibiliseringen mot enkelte allergenkomponenter kan assosieres med spesielt klinisk forløp, men en signifikant overlapp kan forekomme.

På grunn av kryssreaksjon med andre allergener, inkludert gress (timotei), SIgE mot hvete ekstrakt kan gi upålitelige resultater med lav spesifisitet i diagnosen. Det er viktig å skille hvete allergi fra gresspollen (timotei) allergi. Kryss reaksjoner av hvete med mais, ris, timotei og andre gress pollen skyldes homologi blant profiliner.

Referanseområde

 < 0,35 kU/L

Tolkning

Tolking av svaret bør assosieres med det kliniske bilde. Her er beskrevet de 4 vanligste kliniske mønster.

Scenario 1.
Typisk IgE-mediert mat allergi mot hvete med symptomer som debuterer strakts etter noen minutter til 1-2 timer etter inntak av hvete. Symptomene kan variere i styrke. Forskjellige organer kan være involvert (hud, orale allergiske symptomer, GI-trakt, respiratorisk trakt). Alvorlige systemiske reaksjoner (anafylaksi) kan forekomme. Forsinket symptomer forekommer også: forverring av atopisk dermatitt, mage smerter, løs mage, diare.
Berørte aldersgruppe er spedbarn/små barn, sjelden voksne. Denne typen mat allergi mot hvete strekker seg ofte tom skolealder og i sjeldne tilfeller opp til voksen alder.
Involverte allergenkomponenter som kan gi positiv utslag: ω-5 gliadin Tri a 19 (viktigst), høy/lav molekyl vekt gluteniner, alpha-amylase inhibitors.

Scenario 2.
Hvete avhengig anstrengelsesutløst anafylaksi/urtikaria (WD-EIA). WDEIA er en alvorlig IgE-mediert allergisk reaksjon provosert av kombinasjonen av hvete eller hvetemel inntak, kombinert med fysisk aktivitet i løpet av de neste timene. Typiske symptomer er generalisert urtikaria, angioødema og systemiske symptomer av anafylaksi. Berørte aldersgrupper er ungdom og voksne. Symptomene dukker opp bare hvis pasientene har spist mat som inneholder hvete før fysisk aktivitet/trening. WDEIA kan forekomme i multiple matinntak. Både alkohol og NSAIDs forsterker responsen.
Rekommandasjon: 4 timer etter inntak ingen trening inkludert rask gang.
Involverte allergenkomponenter som kan gi positiv utslag: ω-5 gliadin Tri a 19 (viktigst), Tri a 26, Tri a 14.

Scenario 3.
Baker’s allergi/astma er en hyppig allergi i bakerbransjen. Skyldes innånding av hvetemel og støv i løpet av korn behandling og påfølgende sensibilisering til vannoppløselige allergener (albuminer og globuliner). Berørte pasientgrupper er ofte voksne som har jobb-relatert eksponering eller personer som bor i nærheten av en fabrikk som produserer hvete mel produkter. Klinisk sensibiliseringen debuterer med arbeidsplass relaterte luftveissymptomer: allergisk rhinokonjunktivitt og/el astma noen timer etter eksponering.
Involverte allergenkomponenter som kan gi positiv utslag: Alpha-amylase / Trypsin Inhibitor (hyppigst); andre både monomeriske og tetrameriske former av alpha-amylase inhibitorer (kombinasjon av Tri a 27,28,29,32, 15 and Tri 30)

Scenario 4.
 Kontakt urticaria assosiert med bruk av kosmetiske hudpleie midler som inneholder hydrolysert hvete. Berørte pasientgrupper er ungdom og voksne etter bruk av slike produkter. Klinisk sensibiliseringen debuterer med typisk urtikaria utslett etter hud applikasjon av hud krem/såpe. Det er mulig utviklingen av anafylaktisk reaksjon hos slike pasienter ved  inntak av deaminert gluteninnholdige matvarer.
Involverte allergenkomponenter som kan gi positiv utslag: Hydrolysert hvete protein (HWP).

Referanser

1. EAACI: Moelcular allergolgy user’s guide, 2016
2.http://www.phadia.com/sv/Products/Produkter/ImmunoCAP-Allergens/Food-of-Plant-Origin/Allergen-Components/rCor-a-9-Hazelnut-/
3. I. Nentwich og Vidar Bosnes, Bioingeniøren 10.2015
4. De Knop KJ, Verweij MM, Grimmelikhuijsen M, Philipse E, Hagendorens MM, Bridts CH, De Clerck LS, Stevens WJ, Ebo DG. Age-related sensitization profiles for hazelnut (Corylus avellana) in a birch-endemic region. Pediatr Allergy Immunol 2011 Feb;22(1 Pt 2):e139-e149.

Annet

Fagområde

Allergi og immunologi