Analysen

Agens/analyser

Spesifikke IgE mot eggehvite allergenkomponenter
Allergenkilde: eggehvite (Gallus domesticus)
Allergen komponent: native Gal d 1 og Gal d 2
1. Ovomucoid (Gal d 1 - F233)
Funksjon: Gal d 1 serin protease inhibitor
Stabilitet: Gal d 1 varmestabilt og protease resistent
2. Ovalbumin (Gal d 2 – F232)
Funksjon: Gal d 2  lagringsprotein
Stabilitet: Gal d 2 varmelabilt

Konsentrasjons-bestemmelse
Egg  (Gallus domesticus)

Alternativ navn

Biokjemisk navn: Gal d 1 – ovomucoid
Biokjemisk navn: Gal d 2 - ovalbumin

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Prøvemengde

0,5 ml

Klinisk

Indikasjoner

Ved positiv utslag av spesifikke IgE (SIgE) mot eggehvite (F1). For påvisning av sensibilisering eller klinisk allergi mot hønse egg. Klinisk nyttig for å skille mellom allergi mot kokte og rå egg, eller utelukkende allergi bare mot rå egg.
Sensibilisering og utløsning av symptomer til ovomucoid /ovalbumin kan forekomme gjennom inntak, innånding eller hudkontakt.
Både ovomucoid og ovalbumin har vist seg å være til stede i human brystmelk.

Referanseområde

 < 0,35 kU/L

Tolkning

Scenario 1. Sensibilisering mot egg men klinisk tolerant
Spesifikke IgE-antistoffer mot egg er til stede med lav eller moderat konsentrasjon (SIgE <5kU/L). SIgE mot Gal d 1 er ikke påvisbar eller meget lav konsentrasjon. Resultatet tyder på sensibilisering mot egg men klinisk tolerant. Sannsynlig toleranse for kokt/stekt egg og egg innholdige matvarer. Lav SIgE mot ovomucoid (< 1,2 kUA/l) er assosiert med toleranse mot varmebehandlet egg med toleranseutvikling og milde allergiske reaksjoner. Før introduksjon av rått eller delvis rått egg bør testes for SIgE mot Gal d 2.

Scenario 2. Klinisk allergi bare på rått eller delvis rått egg
Spesifikke IgE-antistoffer mot egg er til stede med lav eller moderat konsentrasjon (SIgE <5kU/L). SIgE mot ovomucoid er ikke påvisbar eller meget lav konsentrasjon (SIgE mot ovomucoid <0,35kU/L) Positiv utslag for Gal d 2. Serum IgE til ovalbumin kan være forhøyet med lignende verdier som SIgE mot eggehvite. Tolerant til kokt/stekt egg eller bearbeidet mat som inneholder kokte egg. Kliniske reaksjoner kun mot rått egg.

Scenario 3. Klinisk allergi på alle former av egg (både rått og kokt egg)Spesifikke IgE-antistoffer mot egg er til stede med moderat eller høy konsentrasjon. Betydelig positiv utslag for Gal d 1 (>6kU/L). Ofte følger nivået av SIgE mot egg og SIgE mot Gal d 1 hverandre. Utvikling av toleranse for kokte/stekte egg og eggprodukter blir mindre sannsynlig, økt risiko for livslang egg allergi. Dette gjelder spesielt ved verdier over 10 kU/L. Antistoffer mot Gal d 2 (ovalbumin) kan også forekomme.

Referanser

Annet

Fagområde

Allergi og immunologi