Analysen

Agens/analyser

Spesifikk IgE mot allergenkomponenter: Cor a 9, Cor a 14, Cor a 1
Allergenkilde: hasselnøtt (Corylus avellana)
Allergen komponent: rekombinant Cor a 9
Funksjon: Lagringsprotein
Stabilitet: varme og proteolytisk fordøyelse stabile

Cor a 9 (F440)
Konsentrasjons-bestemmelse
Hasselnøtt (Corylus avellana)

Alternativ navn

Biokjemisk navn: legumin (11S Globulin)

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Prøvemengde

0,5 ml

Klinisk

Indikasjoner

Ved positiv utslag av spesifikke IgE (SIgE) mot hasselnøtt ekstrakt (F17). For påvisning av hasselnøtt sensibilisering som kan gi alvorlige systemiske reaksjoner i tillegg til orale allergiske symptomer (OAS). Det anbefales å teste alltid for SIgE mot bjørk for å utelukke bjørkepollen relatert hasselnøtt allergi (kryssreaksjon med hasselnøtt allergenet Cor a 1).

Referanseområde

 < 0,35 kU/L

Tolkning

Positiv SIgE for Cor a 9 (og/el Cor a 14) og klar positiv anamnese tyder på primær hasselnøtt allergi. Sensibilisering mot Cor a 9 har høy prediktiv verdi for positiv kost provokasjonstest.

Sensibiliseringen er assosiert med tilbøyelighet til systemiske og mer alvorlige reaksjoner enn de som sees ved bjørkepollenrelatert sensibilisering (mot Cor a 1), som vanlig gir bare subjektive eller milde OAS.

Cor a 9 gjenkjennes av serum IgE fra 86 % av pasientene med hasselnøtt allergi med systemiske reaksjoner.

Hasselnøtter allergi viser også aldersrelaterte variasjoner. Barn viser hovedsakelig overfølsomhet mot hasselnøtt lagringsproteiner Cor a 9 og Cor a 11 som er ikke relatert til bjørkepollen allergi, og er vanligvis forbundet med en mer alvorlig klinikk ved inntak av rå og behandlet hasselnøtt. I motsetning, voksne reagerer hovedsakelig med OAS, på grunn av omfattende kryssreaktivitet mellom varme- og fordøyelse labil Cor a 1 og Bet v 1 (hovedallergenet fra bjørkepollen). Sensibilisering mot Cor a 9 viser en aldersrelatert utbredelse: 65 % av førskolebarn, 50 % av skolebarn, og 17 % av voksne med alvorlig reaksjon på hasselnøtt reagerer på Cor a 9. 

Fravær av kryssreaktivitet mellom hasselnøtt og peanøtt "2S albuminer» og sjelden observert kryssreaktivitet mellom «11S globuliner» gjør frø lagringsproteiner gode markører for primær sensibilisering til hver av disse matvarene. Dvs at klinisk reaktivitet til hasselnøtt er ikke prediktiv for klinisk reaktivitet mot peanøtt.

Referanser

1. EAACI: Moelcular allergolgy user’s guide, 2016
2.http://www.phadia.com/sv/Products/Produkter/ImmunoCAP-Allergens/Food-of-Plant-Origin/Allergen-Components/rCor-a-9-Hazelnut-/
3. I. Nentwich og Vidar Bosnes, Bioingeniøren 10.2015
4. De Knop KJ, Verweij MM, Grimmelikhuijsen M, Philipse E, Hagendorens MM, Bridts CH, De Clerck LS, Stevens WJ, Ebo DG. Age-related sensitization profiles for hazelnut (Corylus avellana) in a birch-endemic region. Pediatr Allergy Immunol 2011 Feb;22(1 Pt 2):e139-e149.

Annet

Fagområde

Allergi og immunologi