Analysen

Agens/analyser

Spesifikk IgE mot allergenkomponenter: Cor a 9, Cor a 14, Cor a 1
Allergenkilde: hasselnøtt (Corylus avellana)
Allergen komponent: rekombinant  Cor a 14
Funksjon: Lagringsprotein
Stabilitet: varme og proteolytisk fordøyelse stabile

Konsentrasjons-bestemmelse
Hasselnøtt (Corylus avellana)

Alternativ navn

Biokjemisk navn: legumin (2S Albumin)

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Prøvemengde

0,5 ml

Klinisk

Indikasjoner

Ved positiv utslag av spesifikke IgE  (SIgE) mot hasselnøtt ekstrakt (F17). For påvisning av hasselnøtt sensibilisering som kan gi alvorlige systemiske reaksjoner i tillegg til orale allergiske symptomer (OAS). Det anbefales å alltid teste for SIgE mot bjørk for å utelukke bjørke-pollen relatert hasselnøtt allergi (kryssreaksjon med hasselnøtt allergenet Cor a 1).

Referanseområde

 < 0,35 kU/L

Tolkning

Positiv SIgE for Cor a 14 (og/el Cor a 9) og klar positiv anamnese tyder på primær hasselnøtt allergi.
Overfølsomhet mot Cor a 9 og Cor a 14 er svært spesifikk for pasienter med objektive symptomer i dobbeltblinde, placebokontrollerte mat utfordringer som en markør for en mer alvorlig hasselnøtt allergisk fenotype.
Sensibilisering mot Cor a 14 har høy prediktiv verdi for positiv kost provokasjonstest.

Sensibiliseringen er assosiert med tilbøyelighet til systemiske og mer alvorlige reaksjoner enn de som sees ved bjørkepollenrelatert sensibilisering (mot Cor a 1), som vanlig gir bare subjektive eller milde OAS.

2S albuminer anses å sensibilisere direkte via mage-tarmkanalen. Den høye stabilitet av deres indre proteinstruktur til tross for de harde betingelser som hersker i GIT, tyder på at disse proteinene er i stand til å krysse tarmslimhinne barriere for å sensibilisere det mukøse immunsystemet og / eller fremkalle en allergisk reaksjon.
Forekomsten av sensibilisering mot Cor a 14 har vist seg å variere mellom aldersgrupper: 70 % av barn og 39 % av voksne med hasselnøtt allergi med objektive symptomer er Cor a 14 sensibilisert.
Hvis F17 (hasselnøtt) er positiv etter en allergisk reaksjon, og Cor a 1 er negativ foreligger det sannsynligvis sensibilisering mot langringsproteinene (Cor a 9, 14) eller Lipid Transfer Protein  (Cor a 8).  Man kan da forvente systemiske eller mer alvorlige reaksjoner.

Fravær av kryssreaktivitet mellom hasselnøtt og peanøtt "2S albuminer» og sjelden observert kryssreaktivitet mellom «11S globuliner» gjør at frø lagringsproteiner er gode markører for primær sensibilisering til hver av disse matvarene. Dvs at klinisk reaktivitet på hasselnøtt ikke er prediktiv for klinisk reaktivitet mot peanøtt.

Referanser

1. EAACI: Moelcular allergolgy user’s guide, 2016
2.http://www.phadia.com/sv/Products/Produkter/ImmunoCAP-Allergens/Food-of-Plant-Origin/Allergen-Components/rCor-a-9-Hazelnut-/
3. I. Nentwich og Vidar Bosnes, Bioingeniøren 10.2015
4. De Knop KJ, Verweij MM, Grimmelikhuijsen M, Philipse E, Hagendorens MM, Bridts CH, De Clerck LS, Stevens WJ, Ebo DG. Age-related sensitization profiles for hazelnut (Corylus avellana) in a birch-endemic region. Pediatr Allergy Immunol 2011 Feb;22(1 Pt 2):e139-e149.

Annet

Fagområde

Allergi og immunologi