Analysen

Agens/analyser

Spesifikk IgE mot allergenkomponenter: Cor a 9, Cor a 14, Cor a 1
Allergenkilde: hasselnøtt (Corylus avellana)
Allergen komponent: rekombinant  Cor a 1.0401
Funksjon: «stress» protein, tilhører plantens forsvarsmekanisme
Stabilitet: varme og proteolytisk fordøyelse labile

Konsentrasjons-bestemmelse
Hasselnøtt (Corylus avellana)

Alternativ navn

Biokjemisk navn: Patogeneserelatert protein klasse 10 (PR 10)

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Prøvemengde

0,5 ml

Klinisk

Indikasjoner

Ved positiv utslag av spesifikke IgE (SIgE) mot hasselnøtt ekstrakt (F17). For påvisning av hasselnøtt sensibilisering som kan gi hovedsakelig bare subjektive eller milde orale allergiske symptomer (OAS). Det anbefales alltid å teste for SIgE mot bjørkepollen (Bet v 1) for å utelukke bjørkepollen relatert hasselnøtt kryssreaksjon mellom Cor a 1 (Bet v 1-homolog) og Bet v 1.

Referanseområde

 < 0,35 kU/L

Tolkning

Hasselnøtt allergenet Cor a 1 er beslektet med hovedallergenet i bjørkepollen. Cor a 1 viser 60% homologi med bjørkepollen allergen Bet v 1. Cor 1 er varmelabil protein. Varmebehandling ødelegger tredimensjonale molekylære strukturen av PR-10 proteiner og den IgE-bindende epitoper har vist seg å være signifikant redusert etter varmebehandling. Aktivitet av Cor a 1 ble vist å være fraværende i stekt hasselnøtt.

Sensibilisering mot Cor a 1 er oftest en kryss sensibilisering mot bjørk og er vanlig i vår befolkning. Personer som er monosensibilisert mot Cor a 1 har ofte milde allergiske reaksjoner, gjerne i form av oralt allergisk syndrom, men kan også være asymptomatiske etter inntak av hasselnøtt. Positiv funn utelukker ikke alvorlig allergi mot andre hasselnøttallergener.

Hvis F17 (hasselnøtt) er positiv etter en allergisk reaksjon, og Cor a 1 er negativ foreligger det sannsynligvis sensibilisering mot langringsproteinene (Cor a 9, 14) eller Lipid Transfer Protein  (Cor a 8).  Man kan da forvente systemiske eller mer alvorlige reaksjoner.

Kryssreaksjon mellom Bet v 1 og Cor a 1 gir ofte bare orale symptomer i munn og svelg ved spising av hasselnøtter.
Cor 1 kan være et nyttig verktøy for å vurdere potensialet av PR-10 medierte kryssreaksjoner med en rekke pollenallergener. PR-10 proteiner har blitt identifisert, ikke bare i pollen fra Fagales (bjørk, hassel, agnbøk, eik), men også i en rekke frukter og grønnsaker som epler, gulrøtter, selleri, steinfrukter, frø. I noen, men ikke alle tilfeller det immunologiske kryssreaktivitet kan debutere som klinisk reaksjon. Symptomene er som oftest milde OAS el bare subjektive symptomer. Systemisk reaksjon forekommer sjelden

Referanser

1. EAACI: Moelcular allergolgy user’s guide, 2016
2.http://www.phadia.com/sv/Products/Produkter/ImmunoCAP-Allergens/Food-of-Plant-Origin/Allergen-Components/rCor-a-9-Hazelnut-/
3. I. Nentwich og Vidar Bosnes, Bioingeniøren 10.2015
4. De Knop KJ, Verweij MM, Grimmelikhuijsen M, Philipse E, Hagendorens MM, Bridts CH, De Clerck LS, Stevens WJ, Ebo DG. Age-related sensitization profiles for hazelnut (Corylus avellana) in a birch-endemic region. Pediatr Allergy Immunol 2011 Feb;22(1 Pt 2):e139-e149.

Annet

Fagområde

Allergi og immunologi