Analysen

Agens/analyser

Spesifikk IgE mot allergenkomponent Bet v1
1.Bet v 1 - (T215)

Allergenkilde: Bjørkepollen (Betula Verrucosa)
Allergen komponent: rekombinant   Bet v 1 
Funksjon: involvert i plantenes forsvar mot patogener
Hovedallergenet i bjørkepollen

Konsentrasjons-bestemmelse
Bjørkepollen (Betula Verrucosa)

Alternativ navn

Biokjemisk navn: ribonuklease og patogenese-relatert protein, PR-10

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Prøvemengde

0,5 ml

Klinisk

Indikasjoner

Generelt informasjon
Bjørk er utbredt i ulike former over hele landet, fra fjæra og opp til 1570 meters høyde, og er den viktigste kilden til treslagspollenallergi i Norge. Blomstringen hos bjørk starter samtidig med løvsprettet. Vanligvis i overgangen april/mai lengst i sør og fire-fem uker senere lengst i nord og oppover mot fjellet.
Bjørkepollen spres med vinden over store områder, gjerne ved godvær med stabile sør-østlige vinder. Derfor kan det fra tid til annen oppleves fjernspredning fra Russland.
Bjørka avgir store mengder pollen og gir derfor store plager som kalles for pollenallergi. Typiske symptomer er sesongallergisk rhinitt og konjunktivitt.

Indikasjoner
Ved mistanke om pollenallergi. For bekreftelse av ekte bjørkepollen allergi etter positiv utsalg på bjørk pollen ekstrakt T3 og for å bekrefte diagnosen før spesifikk immunterapi (SCIT-subkutan immunterapi) - hyposensibilisering.
For utredning av kryss-sensibilisering som kan debutere med in vivo klinisk kryss-reaktivitet etter inntak av mat som inneholder bjørkepollen relaterte Bet v 1 homologer (PR-10 proteiner).

Referanseområde

 < 0,35 kU/L

Tolkning

Tolking av svaret bør assosieres med det kliniske bilde.
IgE medierte reaksjoner
Scenario 1. Bjørke pollenallergi
Bet v 1, den viktigste allergen i bjørkepollen oppfører seg som det «store» allergenet hos pasienter fra Nord- og Mellom- Europa med pollenallergi. Bet v 1 viser en betydelig grad av heterogenitet og består av minst 20 isoformer ( Bet v 1a til Bet v 1n), som skiller seg i sin IgE-bindende kapasitet. Til tross for stor heterogenitet,  gjenkjennes  Bet v 1 fra spesifikke IgE-antistoffer i opptil 95 % av bjørkepollen allergiker.
Bjørkepollen er svært allergi fremkallende og er en vesentlig årsak til umiddelbar overfølsomhet, spesielt allergiske reaksjoner som astma, allergisk rhinitt og konjunktivitt. Både voksne og barn kan bli rammet.
Immunresponsen på bjørk har blitt rapportert å forekomme hos barn i løpet av de første 7 årene av livet, uavhengig av den atopiske statusen.
Videre eksponering av moren under graviditet for høye nivåer av bjørkepollen ble rapportert å resultere i en tendens til økt risiko for sensibilisering for det samme allergenet, og økte symptomer på atopisk sykdom hos barn med atopisk arvelighet.
Allergi til bjørk kan oppstå i nye innvandrere bosatt i et område svært rikt på bjørketrær. En studie viser at mer enn 40% av innvandrerne som hadde astma, rhinokonjunktivitt, eksem og elveblest var allergisk mot bare bjørkepollen, og 19 % hadde oral allergi syndrom, noe som tyder på at miljøfaktorer i stedet for arvelighet kan bestemme IgE tilstanden.

Scenario 2. Bjørke pollen relatert matvare allergi
Den vanligste manifestasjonen av allergi mot mat i bjørkepollen allergikere er oral allergi syndrom (OAS). Symptomene som er fremkalt, er vanligvis milde og begrenset til den i munnhule og svelget.
Hos slike pasienter synes det primære sensibilisering å bli utløst gjennom innånding ved eksponering for bjørkepollen.
Personer med bjørk allergi og OAS er oftere allergiske mot eple enn mot andre matvarer. Rhinitt, kløe, prikking og andre milde reaksjoner på munn og svelg slimhinnen ble rapportert å være de vanligste plagene etter å ha spist rå epler (hos ca 30% av pasienter med overfølsomhet overfor bjørkepollen). Angioedema, urticaria og anafylaksi ble rapportert å forekomme sjeldent.
Kliniske kryssreaksjoner som debuter med OAS forekommer også etter inntak av pære, aprikos, fersken, kirsebær, kiwi og plomme. Jo høyere IgE antistoff nivå til Bet v 1, desto høyere forekomsten av overfølsomhet for disse frukter.
Kryssreaksjoner har også blitt bemerket mellom burot, bjørke pollen, og selleri, et fenomen ofte referert til som «Bjørk- Burot - Selleri Syndrom», eller «Selleri - Gulrot - Bjørk- Burot – Krydder Syndrom» når gulrot og krydder er inkludert. Det gjelder også krydder som anis, fennikel, koriander og spisskumnen, alle medlemmer av Apiaceae  familie. Involverte allergenkomponenter kan være både Bet v 1 og Bet v 2 homologer som viser IgE kryss-reaktivet. Klinisk debut som systemisk reaksjon er også beskrevet for disse 2 grupper syndromer.
Bjørkepollen-relaterte matvare allergi forekommer etter inntak av hasselnøtter, peanøtter, soya og bønner og skyldes kryss-sensibilisering mot Bet v 1 homologiske allergen komponenter – Cor a 1 (hasselnøtt); Ara h 8 (peanøtt); Gly m 4 (soya); Pha v 6 (bønner ).
Dessuten kan IgE antistoffer mot bjørk påvises hos pasienter med oral allergi syndrom selv i geografiske områder hvor bjørkepollen er fraværende. Dette skyldes kryssreaksjon mellom Bet v 1 og respektive homologer i disse matvarer, selv om pasientene har aldri vært utsatt for bjørk. Det er også rapportert at 56 % av pasienter som er allergiske mot bjørkepollen og eple forbedret sin frukt allergi etter SCIT til bjørkepollen.

Andre allergiske reaksjoner
Bjørkepollen-relaterte matvarer har blitt rapportert å utløse atopisk dermatitt hos noen pasienter. Spesielt umiddelbar og forsinket hypersensitivitet mot bjørkepollen kan føre til forverring av atopisk dermatitt under bjørkepollensesongen.
Voksne pasienter med overfølsomhet overfor bjørkepollen og atopisk eksem har vist seg å ha en forverring av sin tilstand etter oral utfordring med bjørkepollen-relaterte matvarer. Kontakt urtikaria til frukt knyttet til bjørk følsomhet har blitt rapportert.
Barn med bjørkepollen allergisk rhinokonjunktivitt har blitt rapportert å vise en utvidet grad av gingival betennelsesreaksjon. Allergi og følsomhet for bjørkepollen (og sannsynligvis andre typer allergener) ble rapportert å være en viktig risikofaktor for adenoid hypertrofi hos barn.

Referanser

1. EAACI: Moelcular allergolgy User’s Guide, 2016
2. http://www.phadia.com/sv/Products/Produkter/ImmunoCAP-Allergens/Tree-Pollens/Allergen-Components/rBet-v-1-PR-10-Birch/
3. I. Nentwich og Vidar Bosnes, Bioingeniøren 10.2015

Annet

Fagområde

Allergi og immunologi