Analysen

Agens/analyser

Spesifikk IgE mot allergenkomponent: Ber e 1
Allergenkilde: paranøtter (Bertholletia excelsa)
Funksjon: lagringsprotein
Stabilitet: varme og proteolytisk, fordøyelsesstabilt

Konsentrasjonsbestemmelse
Paranøtt  (Bertholletia excelsa)

Alternativ navn

Allergen komponent: rekombinant Ber e 1
Biokjemisk navn: 2S Albumin, major allergen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Prøvemengde

0,5ml

Klinisk

Indikasjoner

Ved positiv utslag av spesifikke IgE (sIgE) mot paranøtt ekstrakt (F18). For påvisning av primær paranøttsensibilisering som kan gi alvorlige systemiske reaksjoner i tillegg til orale allergiske symptomer (OAS).

Referanseområde

< 0,35 kU/L

Tolkning

Positivt sIgE utslag for både paranøtt ekstrakt (F18) og Ber e 1 ved klar positiv anamnese tyder på primær paranøttallergi. Hos pasienter med straksallergiske reaksjoner på paranøtt, er sensibilisering mot Ber e 1 assosiert med systemiske og mer alvorlige (inkludert dødelige) allergiske reaksjoner. Eventuell provokasjon er ikke nødvendig eller kan utføres dersom grad av systemisk reaksjon ønskes vurdert.

Den høye forekomsten av paranøtter eller derivater (oljer, kosmetikk, såpe) i det moderne kostholdet gjør det vanskelig å unngå paranøtter. Sensibiliseringen mot paranøtt skjer ofte i barndommen (vanlig hos barna med atopisk dermatitt), og vedvarer i voksen alder. Mer enn 80% av individer med paranøttallergi er sensibilisert mot Ber e 1.

Det er betydelig kryssreaktivitet mellom paranøtt og valnøtt, sesamfrø, solsikkefrø og sennepsfrø på grunn av allergenenes homologi, eventuell klinisk kryssreaktivitet kan derfor ikke helt utelukkes.

Ber e 1 er det første allergenet som har blitt overført vha. genteknologi fra en plante til en annen genmodifisert plante – soya bønner. Ber e 1 er også involvert i den første rapporterte kasuistikken om systemisk allergisk reaksjon forårsaket av matvareallergen overført via sæd.

Referanser

1)EAACI: Moelcular allergolgy User’s Guide, 2016
2)Alcocer M, Rundqvist L,  and Larsson G. Ber e 1 protein: The versatile major allergen from Brazil nut seeds. Biotechnol Lett (2012) 34:597–610.

Annet

Fagområde

Immunologi og allergi