Analysen

Agens/analyser

Spesifikk IgE mot allergenkomponenter: Ara h 2, Ara h 1, Ara h 3, Ara h 8
Allergenkilde: peanøtt (Arachis hypogaea)
Allergen komponent: rekombinant Ara h 8
Funksjon: «stress» protein, tilhører plantens forsvarsmekanisme
Stabilitet: varmelabilt; ingen stabilitet til gastrisk fordøyelse

Konsentrasjons-bestemmelse
Peanøtt (Arachis hypogaea)

Alternativ navn

Biokjemisk navn: Patogeneserelatert protein klasse 10 (PR 10)

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Prøvemengde

0,5 ml

Klinisk

Indikasjoner

Ved positiv utslag av spesifikke IgE  (SIgE) mot peanøtt ekstrakt (F13). For påvisning av peanøtt sensibilisering som ofte kan gi bare orale allergiske symptomer (OAS). For påvisning av en rekke krys sensibiliseringer blant annet bjørkepollenrelatert peanøtt sensibilisering.

Referanseområde

 < 0,35 kU/L

Tolkning

Peanøtt allergenet Ara h 8 er beslektet med hovedallergenet i bjørkepollen (Bet v 1).
sitiv utslag for F13 og bare Ara h 8 tyder på muligens primær monosensibilisering mot peanøtt eller på kryss sensibilisering på grunn av  bjørkepollenallergi (Bet v 1-allergen). Positiv funn utelukker ikke alvorlig allergi mot andre peanøtt allergener.

Ved monosensibilisering mot Ara h 8 forekommer ofte milde allergiske reaksjoner som OAS. Ved positiv utsalg bør det utelukkes bjørke pollen allergi, som ofte gir kryss reaksjon på Ara h 8 på grunn av homologi med Bet v 1. 

S IgE mot Ara h 8 kan i varierende grad kryssreagere med Gly m 4 fra soyabønner og Pru av 1 fra kirsebær, Cor a 1 fra hasselnøtt. Kryss sensibilisering/reaksjoner kan forekomme med andre frukter (eple, pære, steinfrukter), grønnsaker (gulrot, selleri), nøtter, frø eller belgfrukter, siden PR 10 er en pan-allergen som er bredt presentert.

Det er vanlig at alle bjørkepollen allergiker kan tåle peanøtter, men inntak av store mengder peanøtter bør unngås. Generelt, ved reaksjon på grunn av kryss-sensibilisering er symptomene ofte milde lokale OAS i munn, svelg og nese.

Referanser

1. EAACI: Moelcular allergolgy User’s Guide, 2016
2. www.phadia.com/sv/Products/Produkter/ImmunoCAP-Allergens/Food-of-Plant-Origin/Allergen-Components/rAra-h-1-recombinant-Peanut
3. I. Nentwich og Vidar Bosnes, Bioingeniøren 10.2015

Annet

Fagområde

Allergi og immunologi