Analysen

Agens/analyser

Spesifikk IgE mot allergenkomponenter: Ara h 2, Ara h 1, Ara h 3, Ara h 6, Ara h 8
Allergenkilde: peanøtt (Arachis hypogaea)
Funksjon: lagringsprotein
Stabilitet: varme og proteolytisk, fordøyelsesstabil

Konsentrasjons-bestemmelse
Peanøtt  (Arachis hypogaea )

Alternativ navn

Allergen komponent: rekombinant Ara h 6
Biokjemisk navn: Conglutin  (2S Albumin)

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Prøvemengde

0,5ml

Klinisk

Indikasjoner

Ved positive utslag av spesifikk IgE (sIgE) mot peanøtt ekstrakt (F13).
For påvisning av peanøtt sensibilisering som kan gi alvorlige systemiske reaksjoner i tillegg til orale allergiske symptomer (OAS).

Referanseområde

< 0,35 kU/L

Tolkning

Positivt sIgE-utslag for både peanøtt ekstrakt (F13) og Ara h 6 alene eller i kombinasjon med Ara h2, Ara h3, Ara h1 ved klar positiv anamnese tyder på primær peanøttallergi. Ara h 6 har 58% homologi i aminosyre nivå med Ara h 2, derfor ofte overlappende sensibilisering. Det er ca 4% av pasientene som er monosensibilisert mot Ara h 6.  

Hos pasienter med straksallergiske reaksjoner på peanøtt, er sensibilisering mot Ara h 6 assosiert med tilbøyelighet til systemiske og mer alvorlige reaksjoner. Ved positiv test er det høy risiko for systemiske symptomer ved inntak av peanøtt i tillegg til OAS. Eventuell provokasjon er ikke nødvendig eller kan utføres dersom grad av systemisk reaksjon ønskes vurdert. Sensitivitet er oppgitt mellom 60-90%, spesifisitet er over 95%.

Mer enn 87% av individer som har peanøttallergi er sensibilisert for Ara h 6. Barn med peanøttallergi reagerer ofte på Ara h 2 og Ara h 6. Forekomsten av Ara h 6 blant barna er oppgitt til 65-98%.  Sensibilisering mot Ara h 6 assosieres med tidlig utbrudd (<14 årsalder).

Samtidig testing for sIgE mot Ara h 2 og Ara h 6 gir den høyeste diagnostiske presisjon.

Referanser

1. EAACI: Moelcular allergolgy User’s Guide, 2016
2. www.phadia.com/sv/Products/Produkter/ImmunoCAP-Allergens/Food-of-Plant-Origin/Allergen-Components/rAra-h-1-recombinant-Peanut
3. van der Valk JPM, Schreurs MWJ, Bouch R Arends NJT, De Jong NW.  Mono-sensitisation to peanut component Ara h 6: a case series of five children and literature review. Eur J Pediatr (2016) 175:1227–1234

Annet

Fagområde

Allergi og immunologi