Analysen

Agens/analyser

Spesifikk IgE mot allergenkomponenter: Ara h 2, Ara h 1, Ara h 3, Ara h 8
Allergenkilde: peanøtt (Arachis hypogaea)
Funksjon: Lagringsprotein, trypsin inhibitor
Stabilitet: varme og proteolytisk, fordøyelse stabile

Konsentrasjons-bestemmelse
Peanøtt  (Arachis hypogaea )

Alternativ navn

Allergen komponent: rekombinant Ara h2
Biokjemisk navn: Conglutin  (2SAlbumin)

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Prøvemengde

0,5ml

Klinisk

Indikasjoner

Ved positiv utslag av spesifikke IgE (SIgE) mot peanøtt ekstrakt (F13). For påvisning av peanøtt sensibilisering som kan gi alvorlige systemiske reaksjoner i tillegg til orale allergiske symptomer (OAS).

Referanseområde

 < 0,35 kU/L

Tolkning

Positivt utslag for både F13 and Ara h 2 SIgE og klar positiv anamnese tyder på primær peanøtt allergi. Sensibilisering mot Ara h 2 har høy prediktiv verdi for positiv kost provokasjonstest.
Hos pasienter med straksallergiske reaksjoner på peanøtt, er sensibilisering mot lagringsproteinet Ara h 2 assosiert med tilbøyelighet til systemiske og mer alvorlige reaksjoner.

Ved positiv test er det >95% risiko for systemiske symptomer ved inntak av peanøtt i tillegg til OAS.
Eventuelt provokasjon er ikke nødvendig eller kan utføres kun dersom grad av systemisk reaksjon ønskes vurdert.

Mer enn 75 % av peanøtt allergiske individer er sensibilisert for Ara h 2. I en nederlandsk studie hevdes det at barn med peanøtt allergi reagerer ofte på Ara h 2 og Ara h 6, og mønsteret holdt seg stabilt over en periode, mens hos voksne, ble IgE hovedsakelig rettet mot Ara h1 og Ara h2.

Referanser

1. EAACI: Moelcular allergolgy User’s Guide, 2016
2. www.phadia.com/sv/Products/Produkter/ImmunoCAP-Allergens/Food-of-Plant-Origin/Allergen-Components/rAra-h-1-recombinant-Peanut
3. I. Nentwich og Vidar Bosnes, Bioingeniøren 10.2015

Annet

Fagområde

Allergi og immunologi