Analysen

Agens/analyser

Spesifikk IgE mot allergenkomponenter: Ara h 1 (F422) og Ara h 3 (F424)
Allergenkilde: peanøtt (Arachis hypogaea)
Allergen komponent: rekombinante Ara h1 og Ara h3
Stabilitet: varme og proteolytisk fordøyelse stabile

Konsentrasjons-bestemmelse
Peanøtt  (Arachis hypogaea )

Alternativ navn

Biokjemisk navn: Ara h1- vicillin -type (7S Globulin)
Biokjemisk navn: Ara h3- cupin (Legumin-type (11S Globulin)Funksjon: Lagringsproteiner

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Prøvemengde

0,5 ml

Klinisk

Indikasjoner

Ved positiv utslag av spesifikke IgE (S IgE) mot peanøtt ekstrakt (F13). For påvisning av peanøtt sensibilisering som kan gi systemiske eller mer alvorlige reaksjoner i tillegg til orale allergiske symptomer (OAS).

Referanseområde

 < 0,35 kU/L

Tolkning

Positiv utslag for F13 og Ara h 1, Ara h 2, og/eller Ara h 3 tyder  på primær sensibilisering mot peanøtt, og at  det er stor sannsynlighet for at personen har en alvorlig peanøtt allergi.
Mellom 35% -95% av peanøtt allergiske individer er sensibilisert for Ara h 1. Mellom 20 % -55 % er sensibilisert for Ara h 3.
Hvis det påvises høye serum nivå mot Ara h 2, er det ofte Ara h1 eller Ara h 3 også positive.
Ara h 1 viser kryss reaktivitet med soya allergenet Gly m 5, mens Ara h 3 med soya allergenet Gly m 6. Positivitet mot Ara h1, 3 kan være på grunn av kryss reaksjon med andre typer frø, bønner, erter. Hos noen pasienter med kryss-sensibilisering in vitro, kan det også være kliniske symptomer ved inntak av begge matvarer, men årsakssammenhengen kan likevel være usikker.

Referanser

1. EAACI: Moelcular allergolgy User’s Guide, 2016
2. www.phadia.com/sv/Products/Produkter/ImmunoCAP-Allergens/Food-of-Plant-Origin/Allergen-Components/rAra-h-1-recombinant-Peanut
3. I. Nentwich og Vidar Bosnes, Bioingeniøren 10.2015

Annet

Fagområde

Allergi og immunologi