Analysen

Agens/analyser

Spesifikk IgE mot allergenkomponent: Ana o 3
Allergenkilde: cashewnøtt (Anacardium occidentale)
Funksjon: lagringsprotein
Stabilitet: varme og proteolytisk, fordøyelse stabilt

Konsentrasjons-bestemmelse
Cashewnøtt  (Anacardium occidentale)

Alternativ navn

Allergen komponent: rekombinant Ana o 3
Biokjemisk navn: prolamin  (2S Albumin)

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Prøvemengde

0,5ml

Klinisk

Indikasjoner

Ved positiv utslag av spesifikke IgE (sIgE) mot cashewnøtt ekstrakt (F202).
For påvisning av cashewnøtt sensibilisering som kan gi alvorlige systemiske reaksjoner i tillegg til orale allergiske symptomer (OAS).

Referanseområde

 < 0,35 kU/L

Tolkning

Positivt sIgE utslag for både ekstrakt (F202) og Ana o 3 ved klar positiv anamnese tyder på primær cashewnøttallergi. Hos pasienter med straksallergiske reaksjoner på cashewnøtt, er sensibilisering mot Ana o 3 assosiert med systemiske og mer alvorlige reaksjoner, selv ved bare spor av allergen eksponering. Det er høy risiko for systemiske symptomer ved inntak av cashewnøtter, i tillegg til OAS. Det er rapportert at risiko for reaksjoner er enda høyere enn for pasienter med peanøtt allergi (74% versus 30%). Eventuelt provokasjon er ikke nødvendig eller kan utføres dersom grad av systemisk reaksjon ønskes vurdert.

Cashewnøttallergi er potensielt livstruende og kan debutere tidlig i livet og varer ofte livet ut. Symptomer kan fremkalles ved første kjente eksponering, og dosen er ofte veldig lav (f.eks. lukter, berøring uten å spise).

Mer enn 81% av cashewnøtt allergiske individer er sensibilisert mot Ana o 3. Sensitivitet er oppgitt til 94%, spesifisitet er over 97%.

Det er betydelig kryssreaktivitet mellom pistasj og cashewnøtt på grunn av allergenenes homologi. Ana o 3 kan derfor fungere som en risikomarkør for alvorlige reaksjoner også på pistasj. Pasienter sensibilisert mot cashewnøtt reagerer mot pistasjnøtter og vice versa.

Det er også kryssreaktivitet mellom cashew/pistasj og sitrusfrø (sitron, appelsin, mandarin-frø). Individer allergiske mot cashew/pistasj kan reagere på forskjellige matkilder som inneholder spor av sitrus frø (jus, dressinger etc.).

Referanser

1. EAACI: Moelcular allergolgy User’s Guide, 2016
2. Clark AT, Anagnostou K, Ewan PW. Cashew nut causes more severe reactions than peanut: case-matched comparison in 141 children. Allergy 2007;62(8):913-6.
3. Savvatianos S et al. Sensitization to cashew nut 2S albumin, Ana o 3, is highly predective of cashew and pistachio allergy in Greek chlidren. J Allergy Clin Immunol 2015; 136 (1): 192-4.
4. Brandstrom J et al. IgE to novel citrus seed allergens among cashew-allergic children. Pediatric Aleergy and Immunology 2016 (27): 539-553.

Annet

Fagområde

Immunologi og allergi