Analysen

Agens/analyser

Rødt kjøtt allergi Spesifikk IgE mot allergenkomponent. Galactose-alpha-1,3-galactose (alpha-Gal) – (O215)Allergenkilde: Bovine thyroglobulin
Allergen komponent: nativ alpha-Gal
Funksjon: karbohydrat som er tilstede på glykoproteiner i ikke-primære pattedyr og enkelte virvelløse dyr, men ikke hos mennesker

Konsentrasjons-bestemmelse

Alternativ navn

Biokjemisk navn: Galactose-alpha-1,3-galactose

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Prøvemengde

0,5 ml

Klinisk

Indikasjoner

Generelt informasjon
Primær sensibilisering kan oppstå ved flåttbitt, eller ved parasittiske infeksjoner, eller eksponering for biologiske legemidler som himeriske (mouse-human) monoklonale antistoffer (for eks, cetuximab) – alle er kilder av alpha-Gal. Primær sensibilisering fører til IgE antistoff dannelse mot alpha-Gal.
Sekundær eksponering for alpha-Gal med utvikling av forsinket anafylaksi og/el urtikaria skjer ved inntak av pattedyr, ikke-primat kjøtt som biff, svinekjøtt, fårekjøtt, hest, tunge samt innmat som nyrer og lever og gelatin.

Indikasjoner
Ved diagnostisering av forsinkede reaksjoner på rødt kjøtt eller forsinkede reaksjoner på rød-kjøtt-produsert gelatin.
For avklaring av diagnosen hos pasienter som opprinnelig ble diagnostisert som "idiopatisk" anafylaksi eller urtikaria.

Referanseområde

< 0,35 kU/L

Tolkning

Tolking av svaret bør assosieres med det kliniske bilde.
Rødt kjøtt allergi er en ofte underdiagnostisert form av alvorlig matvare allergi.
Berørte grupper er voksne eller ungdommer.
Utløsende sensibiliseringsagent er flått bitt med påfølgende dannelse av SIgE mot alpha-Gal. Flåttbitt hendelsen skjer vanligvis uker eller måneder før utviklingen av første allergisk reaksjon. Noen personer rapporter om stor lokal reaksjon med intens kløe som vedvarer i flere uker etter flåttbitt. I slike tilfeller påvises ofte SIgE mot alpha-Gal og det kan forventes rødt kjøtt allergi ved sekundær eksponering (etter inntak av rødt kjøtt).

Kliniske symptomer er beskrevet som urtikaria og/el anafylaksi som oppstår 3-7 timer etter inntak av rødt kjøtt. Reaksjonen oppstår oftest om kvelden eller natten etter mat inntaket.

Hud prick test med kommersielle ekstrakter er ofte negativ el svakt positiv (inkonklusivt), dog det påvises positiv utslag for SIgE mot alpha-Gal. SIgE mot katt el hund kan også være positive, siden disse ekstrakter inneholder alpha-Gal.

Kryssreaktivitet mellom alpha-Gal og andre matvarer, planter og pollen har ikke blitt beskreveth til dato.

Referanser

1. EAACI: Moelcular allergolgy User’s Guide, 2016
2. http://www.phadia.com/en/products/allergy-testing-products/immunocap-allergen-information/miscellaneous/components/alpha-gal/
3. Red meat allergy. Supporting diagnosis of anaphylaxis and severe urticaria. Thermo Fihser Scientific (2014).

Annet

Fagområde

Allergi og immunologi