Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, Harstad og Narvik, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Navlestreng blod
EDTA- blod

Nødvendig prøvemengde

2 mL ved prøve fra navlestreng (minste akseptabelt volum er 1 mL)
Ved kapillær prøvetaking 0,5 ml EDTA (minste akseptabelt volum er 0,25 ml)

Prøvebehandling

Pasienten skal identifiseres ved at den som skal ta prøven leser på identifikasjonsarmbåndet.
Prøveglasset skal merkes med pasientens navn og fødselsnummer (11 siffer), avdeling og prøvetakningsdato.
Prøvematerialet kastes etter 7 dager.

Forventet svartid

Daglig

Måleområde

Hvis det er mye av mors blod tilblandet i navlestrengsblod vil dette gi forstyrrelser ved analysering og usikkerhet ved besvarelse.
Det kan da være nødvendig å ta en ny kapillær prøve av det nyfødte barnet.

Klinisk

Indikasjoner

Hos nyfødte av mor typet Rh(D) negativ, eventuelt O-blodtype eller med påviste irregulære blodtypeantistoffer

Tolkning

Vurdering av undersøkelser vil komme som kommentar i prøvesvar.