Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø, Narvik og Harstad

Prøvebehandling

Prøvemateriale

EDTA-blod

Nødvendig prøvemengde

4 ml
Minste akseptable volum er 0,5 ml

Prøvebehandling

Pasienten skal identifiseres ved at pasienten selv sier navn, fødselsdato og personnummer. Dersom pasienten ikke kan gjøre rede for seg, skal den som skal ta prøven lese på identifikasjonsarmbåndet eventuelt kontrollere gyldig legitimasjon med bilde.
Prøveglasset skal merkes med pasientens navn og fødselsnummer (11 siffer), avdeling og prøvetakningsdato.
Prøvematerialet kastes etter 7 dager.

Forventet svartid

Daglig
 

Klinisk

Indikasjoner

Pretransfusjonsundersøkelse
Graviditet
Hos nyfødte født av mødre med bestemte blodtyper
Som undersøkelse ved melding om transfusjonsreaksjon