Retningslinjer for  prøvetaking av prøver til histologisk undersøkelse

Histologisk undersøkelse - Generelle prøver og operasjonspreparater

CNS
Histopatologisk undersøkelse – Hjerne tumor
Histopatologisk undersøkelse – Hypofyse
Histopatologisk undersøkelse – Meninger biopsi
Histopatologisk undersøkelse – Meninger resektat
 

Endocrine organ
Histopatologisk undersøkelse – Binyre
Histopatologisk undersøkelse – Thyroidea hemithyroidectomi
Histopatologisk undersøkelse – Thyroidea total thyroidectomi
Histopatologisk undersøkelse – Parathyroidea

Gastrointestinal tractus
Histopatologisk undersøkelse – Anus resektat

Histopatologisk undersøkelse – Appendix vermiformis resektat

Histopatologisk undersøkelse –  Duodenum/tynntarm annen patologi
Histopatologisk undersøkelse – Duodenum/tynntarm tangbiopsi betennelse
Histopatologisk undersøkelse – Duodenum/tynntarm resektat
Histopatologisk undersøkelse – Duodenum/tynntarm tangbiopsi tumor og ulcus

Histopatologisk undersøkelse - Galleblære resektat
Histopatologisk undersøkelse – Galleveier biopsier
Histopatologisk undersøkelse – Galleveier resektat

Histopatologisk undersøkelse – Lever biopsier
Histopatologisk undersøkelse – Lever resektater

Histopatologisk undersøkelse – Pancreas biopsier
Histopatologisk undersøkelse – Pancreas resektat

Histopatologisk undersøkelse – Peritoneum biopsi

Histopatologisk undersøkelse – Tykktarm inflammatorisk tarnsykdom - tagnbiopsier
Histopatologisk undersøkelse – Tykktarm polyppectomi
Histopatologisk undersøkelse – Tykktarm resektat
Histopatologisk undersøkelse – Tykktarm TEM (Transanal Endoscopic Microsurgery Resection)
Histopatologisk undersøkelse – tykktarm tumor ulcus tangbiopsier
Histopatologisk undersøkelse – tykktarm uten makroskopisk patologi tangbiopsier

Histopatologisk undersøkelse – Ventrikkel tangbiopsi gastritt
Histopatologisk undersøkelse – Ventrikkel resektat
Histopatologisk undersøkelse – Ventrikkel, tangbiopsi tumor og ulcus

Histopatologisk undersøkelse – Øsofagus, tangbiopsi Barretts øsofagitt
Histopatologisk undersøkelse – Øsofagus tangbiopsi eosinofil øsofagitt
Histopatologisk undersøkelse – Øsofagus resektat
Histopatologisk undersøkelse – Øsofagus tangbiopsi tumor og ulcus

 

Gyn
Histopatologisk undersøkelse – Cervix amputat 
Histopatologisk undersøkelse – Cervix conus
Histopatologisk undersøkelse – Cervix uteri biopsi og cervixutskrap

Histopatologisk undersøkelse – Endometrium resektater chips
Histopatologisk undersøkelse – Endometrieutskrap

Histopatologisk undersøkelse – Foster

Histopatologisk undersøkelse – Ovarium biopsi
Histopatologisk undersøkelse – Ovarium cyster
Histopatologisk undersøkelse – Ovarium tumor

Histopatologisk undersøkelse – Placenta

Histopatologisk undersøkelse – Tuba uterina sterilisering resektat
Histopatologisk undersøkelse – Tuba uterina tumor resektat

Histopatologisk undersøkelse – Uterus cancer resektat
Histopatologisk undersøkelse – Uterus descens resektat
Histopatologisk undersøkelse – Uterus myom resektat

Histopatologisk undersøkelse – Vagina biopsi
Histopatologisk undersøkelse – Vagina resektat
Histopatologisk undersøkelse – Vulva biopsi
Histopatologisk undersøkelse – Vulva resektat
 

Hjerte - kar
Histologiske undersøkelse - Blodkar
Histopatologisk undersøkelse - Hjerteklaff
Histopatologisk undersøkelse – Myocard
Histopatologisk undersøkelse – Pericard

Hud:
Histopatologisk undersøkelse - Hud båtbiopsi umerket
Histopatologisk undersøkelse - Hud merkebiopsi
Histopatologisk undersøkelse - Hud shavebiopsi
Histopatologisk undersøkelse - Hud stansebiopsi

Luftveier - Pleura
Histopatologisk undersøkelse – Luftveier biopsier
Histopatologisk undersøkelse - Luftveier lymfeglandeltoalett
Histopatologisk undersøkelse – Luftveier resektat

Histopatologisk undersøkelse – lunge interstitiell pneumoni
Histopatologisk undersøkelse – lungetumor nålebiopsi, tangbiopsi
Histopatologisk undersøkelse – lungetumor resektat

Histopatologisk undersøkelse – Pleura biopsi

Lymfoide organ
Histologisk undersøkelse - Benmargsbiopsi (crisa)

Histopatologisk undersøkelse – Lymfeknute; mistanke annen sykdom
Histopatologisk undersøkelse – Lymfeknute; lymfeglandeltoalett
Histopatologisk undersøkelse – Lymfeknute lymfommistanke

Histopatologisk undersøkelse – Milt resektat

Histopatologisk undersøkelse – Thymus tumor resektat

Mamma:
Histopatologisk undersøkelse – mammatumor lumpectomi
Histopatologisk undersøkelse – mammatumor mastectomi
Histopatologisk undersøkelse – mammatumor merkebiopsi
Histopatologisk undersøkelse – mammatumor nålebiopsi

Mannlige genitalia
Histopatologisk undersøkelse – Penis biopsi
Histopatologisk undersøkelse – Penis resektat

Histopatologisk undersøkelse – Preputium resektat
Histopatologisk undersøkelse – Prostatatumor nålebiopsi
Histopatologisk undersøkelse – Prostata resektat
Histopatologisk undersøkelse – Prostata spon

Histopatologisk undersøkelse – Testis biopsi
Histopatologisk undersøkelse – Testis resektat

Histopatologisk undersøkelse – Vas deferens resektat

Muskel - skjelett
Histologisk undersøkelse - Bløtvev - nålebiopsi
Histologisk undersøkelse - Bløtvev - tumorresektat, benign
Histologisk undersøkelse - Bløtvev - tumorresektat, malign
Histopatologisk undersøkelse - Ledd og leddnært vev

Nyre - urinveier
Histopatologis undersøkelse - Nyrebiopsi ikke tumor
Histopatologisk undersøkelse – Nyre nålebiopsi
Histopatologisk undersøkelse – nyretumor resektat

Histopatologisk undersøkelse – Nyrebekken resektat

Histopatologisk undersøkelse – Ureter resektat
Histopatologisk undersøkelse – Ureter tangbiopsi

Histopatologisk undersøkelse – Uretra resektat
Histopatologisk undersøkelse – Uretra tangbiopsi

Histopatologisk undersøkelse – Urinblære tangbiopsi betennelse
Histopatologisk undersøkelse – Urinblære resektat
Histopatologisk undersøkelse – Urinblære tangbiopsi tumor

 

Øre - nese - hals
Histologisk undersøkelse - Bihuler
Histopatologisk undersøkelse – Munnhule biopsier
Histopatologisk undersøkelse – Munnhule resektater
Histopatologisk undersøkelse – Nese

Histopatologisk undersøkelse – Spyttkjertel biopsier
Histopatologisk undersøkelse – Spyttkjertel resektater

Histopatologisk undersøkelse – Tonsille biopsier
Histopatologisk undersøkelse – Tonsille resektater

Histopatologisk undersøkelse – ØNH; lymfeglandeltoalett

Histopatologisk undersøkelse – Øre biopsi
Histopatologisk undersøkelse – Øre tumor, annet

Øye
Histopatologisk undersøkelse – Øye biopsi
Histopatologisk undersøkelse – Øye tumor, annet