Histologisk undersøkelse - Generelle prøver og operasjonspreparater

CNS
Histopatologisk undersøkelse – Hjernetumor
Histopatologisk undersøkelse – Hypofyse
Histopatologisk undersøkelse – Meninger biopsi
Histopatologisk undersøkelse – Meninger resektat
 

Endocrine organ
Histopatologisk undersøkelse – Binyre
Histopatologisk undersøkelse – Thyroidea hemithyroidectomi
Histopatologisk undersøkelse – Thyroidea total thyroidectomi
Histopatologisk undersøkelse – Parathyroidea

Gastrointestinal tractus
Histopatologisk undersøkelse – Anusresektat

Histopatologisk undersøkelse – Appendix vermiformis resektat

Histopatologisk undersøkelse – Duodenum/tynntarm annen patologi
Histopatologisk undersøkelse – Duodenum/tynntarm tangbiopsi betennelse
Histopatologisk undersøkelse – Duodenum/tynntarm resektat
Histopatologisk undersøkelse – Duodenum/tynntarm tangbiopsi tumor og ulcus

Histopatologisk undersøkelse - Galleblæreresektat
Histopatologisk undersøkelse – Galleveierbiopsier
Histopatologisk undersøkelse – Galleveierresektat

Histopatologisk undersøkelse – Leverbiopsier
Histopatologisk undersøkelse – Leverresektater

Histopatologisk undersøkelse – Pancreasbiopsier
Histopatologisk undersøkelse – Pancreasresektat

Histopatologisk undersøkelse – Peritoneumbiopsi

Histopatologisk undersøkelse – Tykktarm, inflammatorisk tarnsykdom - tagnbiopsier
Histopatologisk undersøkelse – Tykktarmpolyppectomi
Histopatologisk undersøkelse – Tykktarmresektat
Histopatologisk undersøkelse – Tykktarm TEM (Transanal Endoscopic Microsurgery Resection)
Histopatologisk undersøkelse – Tykktarm, tumor ulcus tangbiopsier
Histopatologisk undersøkelse – Tykktarm uten makroskopisk patologi tangbiopsier

Histopatologisk undersøkelse – Ventrikkel,tangbiopsi gastritt
Histopatologisk undersøkelse – Ventrikkelresektat
Histopatologisk undersøkelse – Ventrikkel, tangbiopsi tumor og ulcus

Histopatologisk undersøkelse – Øsofagus, tangbiopsi Barretts øsofagitt
Histopatologisk undersøkelse – Øsofagus, tangbiopsi eosinofil øsofagitt
Histopatologisk undersøkelse – Øsofagusresektat
Histopatologisk undersøkelse – Øsofagus, tangbiopsi tumor og ulcus

 

Gyn
Histopatologisk undersøkelse – Cervixamputat 
Histopatologisk undersøkelse – Cervixconus
Histopatologisk undersøkelse – Cervixuteribiopsi og cervixutskrap

Histopatologisk undersøkelse – Endometrium resektater chips
Histopatologisk undersøkelse – Endometrieutskrap

Histopatologisk undersøkelse – Foster

Histopatologisk undersøkelse – Ovariumbiopsi
Histopatologisk undersøkelse – Ovariumcyster
Histopatologisk undersøkelse – Ovariumtumor

Histopatologisk undersøkelse – Placenta

Histopatologisk undersøkelse – Tubauterina sterilisering resektat
Histopatologisk undersøkelse – Tubauterina tumor resektat

Histopatologisk undersøkelse – Uteruscancer resektat
Histopatologisk undersøkelse – Uterusdescens resektat
Histopatologisk undersøkelse – Uterusmyom resektat

Histopatologisk undersøkelse – Vaginabiopsi
Histopatologisk undersøkelse – Vaginaresektat
Histopatologisk undersøkelse – Vulvabiopsi
Histopatologisk undersøkelse – Vulvaresektat
 

Hjerte - kar
Histologiske undersøkelse - Blodkar
Histopatologisk undersøkelse - Hjerteklaff
Histopatologisk undersøkelse – Myocard
Histopatologisk undersøkelse – Pericard

Hud:
Histopatologisk undersøkelse - Hud båtbiopsi umerket
Histopatologisk undersøkelse - Hud merkebiopsi
Histopatologisk undersøkelse - Hud shavebiopsi
Histopatologisk undersøkelse - Hud stansebiopsi

Luftveier - Pleura
Histopatologisk undersøkelse – Luftveier biopsier
Histopatologisk undersøkelse - Luftveier lymfeglandeltoalett
Histopatologisk undersøkelse – Luftveier resektat

Histopatologisk undersøkelse – lunge interstitiell pneumoni
Histopatologisk undersøkelse – lungetumor nålebiopsi, tangbiopsi
Histopatologisk undersøkelse – lungetumor resektat

Histopatologisk undersøkelse – Pleura biopsi

Lymfoide organ
Histologisk undersøkelse - Benmargsbiopsi (crisa)

Histopatologisk undersøkelse – Lymfeknute; lymfeglandeltoalett
Histopatologisk undersøkelse – Lymfeknute lymfommistanke

Histopatologisk undersøkelse – Miltresektat

Histopatologisk undersøkelse – Thymus tumor resektat

Mamma:
Histopatologisk undersøkelse – mammatumor lumpectomi
Histopatologisk undersøkelse – mammatumor mastectomi
Histopatologisk undersøkelse – mammatumor merkebiopsi
Histopatologisk undersøkelse – mammatumor nålebiopsi

Mannlige genitalia
Histopatologisk undersøkelse – Penisbiopsi
Histopatologisk undersøkelse – Penisresektat

Histopatologisk undersøkelse – Preputiumresektat
Histopatologisk undersøkelse – Prostatatumor nålebiopsi
Histopatologisk undersøkelse – Prostataresektat
Histopatologisk undersøkelse – Prostataspon

Histopatologisk undersøkelse – Testisbiopsi
Histopatologisk undersøkelse – Testisresektat

Histopatologisk undersøkelse – Vas deferens resektat

Muskel - skjelett
Histologisk undersøkelse - Bløtvev - nålebiopsi
Histologisk undersøkelse - Bløtvev - tumorresektat, benign
Histologisk undersøkelse - Bløtvev - tumorresektat, malign
Histopatologisk undersøkelse - Ledd og leddnært vev

Nyre - urinveier
Histopatologis undersøkelse - Nyrebiopsi ikke tumor
Histopatologisk undersøkelse – Nyre nålebiopsi
Histopatologisk undersøkelse – nyretumor resektat

Histopatologisk undersøkelse – Nyrebekken resektat

Histopatologisk undersøkelse – Ureter resektat
Histopatologisk undersøkelse – Ureter tangbiopsi

Histopatologisk undersøkelse – Uretra resektat
Histopatologisk undersøkelse – Uretra tangbiopsi

Histopatologisk undersøkelse – Urinblære tangbiopsi betennelse
Histopatologisk undersøkelse – Urinblære resektat
Histopatologisk undersøkelse – Urinblære tangbiopsi tumor

 

Øre - nese - hals
Histologisk undersøkelse - Bihuler
Histopatologisk undersøkelse – Munnhule biopsier
Histopatologisk undersøkelse – Munnhule resektater
Histopatologisk undersøkelse – Nese

Histopatologisk undersøkelse – Spyttkjertel biopsier
Histopatologisk undersøkelse – Spyttkjertel resektater

Histopatologisk undersøkelse – Tonsillebiopsier
Histopatologisk undersøkelse – Tonsilleresektater

Histopatologisk undersøkelse – ØNH; lymfeglandeltoalett

Histopatologisk undersøkelse – Ørebiopsi
Histopatologisk undersøkelse – Øretumor, annet

Øye
Histopatologisk undersøkelse – Øyebiopsi
Histopatologisk undersøkelse – Øyetumor, annet