Analysen

Analyseres ved

Gastro-analyselab Universitetssykehus i Nord-Norge,
9038 Tromsø
Tlf: 77626958
Øhjelpsprøve sendes til MBK Radiumhospitalet

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Nødvendig prøvemengde

0,5 ml
Prøven taes rett før infusjon med inflikismab

Prøvebehandling

Romtemperatur (20-25 grader) i inntil to dager. Alternativt i kjøleskap (2-8 grader) i inntil 5 dager.

Prøven kan også fryses (-20 grader eller lavere), men unngå flere runder med frysing/ tining.

Forventet svartid

Analyseres ca hver 4. uke.

Klinisk

Tolkning

Terapeutisk område for infliximab er ikke sikkert definert. Verdier i området 1,5-8,0 ug/ml er assosiert med god effekt for IBD-pasienter.

Antistoffdannelse og lav serumkonsentrasjon av infliximab er assosiert med manglende /avtagende respons på behandling.

Merknader

Når infliximab konsentrasjon ikke er målbar (<0,04ug/ml) vil det automatisk bli utført infliximab antistoff.