Analysen

Analyseres ved

Gastro-analyselab Universitetssykehus i Nord-Norge,
9038 Tromsø
Tlf: 77626958
Øhjelpsprøve sendes til MBK Radiumhospitalet

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Nødvendig prøvemengde

0,5 ml
Prøven taes rett før infusjon med inflikismab

Prøvebehandling

Romtemperatur (20-25 grader) i inntil to dager. Alternativt i kjøleskap (2-8 grader) i inntil 5 dager.

Prøven kan også fryses (-20 grader eller lavere), men unngå flere runder med frysing/ tining.

Forventet svartid

Analyseres ca hver 4. uke.

Klinisk

Merknader

Utføres automatisk ved infliximab konsenstarsjoin <0,04 ug/ml
Prøven kan også tas hos pasienter der infliximab-rebehandling er aktuelt etter lengere tids behandlingspause.