Analysen

Analyseres ved


Gastro-analyselab Universitetssykehus i Nord-Norge,
9038 Tromsø
Tlf: 77626958

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Fæces

Prøvebehandling

1 teskje fæces i glass uten tilsetning.

Holdbarhet

2 dager i romtemperatur og 4 dager i kjøleskap

Analyseringsintervall

Ca hver uke

Forventet svartid

1 til 2 uker

Klinisk

Indikasjoner

Utredning ved mistanke om helicobacter infeksjon. Kontroll av helicobacter status etter gjennomført helicobacter rettet behandling. Testens egenskaper bedres ved å stoppe protonpumpehemmer behandling. 2 uker før prøvetaking (Gut April 2012)

Tolkning

Positiv svar viser at Helicobacter pylori infeksjon er tilstede.

Om testen- spesifisitet og sensitivitet

Sensitivitet og spesifisitet er 95%