Analysen

Analyseres ved

Gastro-analyselab Universitetssykehus i Nord-Norge,
9038 Tromsø

Tlf: 77626958

Prøvebehandling

Analysemetode

Pasienten drikker 70 gr glucose løst i vann.
Hydrogen og metannivået måles i pusten før inntak, ½ t etter inntak og videre hvert kvarter i 2 timer.

Pasientforberedelser

Faste i 12 timer. Kan drikke vann.
Skal ikke ha brukt antibiotika siste 3 uker før undersøkelse
Ikke bruker tyggegummi snus eller røyk 12 timer før undersøkelse.

Spesielle forholdsregler

Henvisning sendes til Gastrolab i DIPS.
Pasientnær undersøkelse

 

Klinisk

Indikasjoner

Mistanke om bakteriell overvekst i øvre del av tynntarmen.

Tolkning

Besvarelse:
Normal
Positiv
Utført (usikker tolkning, besvares av lege på gastrolab)
Prøvesvar må sammenholdes med kliniske funn.