Analysen

Alternativ navn

Fri Infliximab, Infliksimab

Analyseres ved

Gastro-analyselab Universitetssykehus i Nord-Norge,
9038 Tromsø
Tlf: 77626958
Øhjelpsprøve sendes til MBK Radiumhospitalet

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Nødvendig prøvemengde

0,5 ml
Prøven taes rett før infusjon med inflikismab

Prøvebehandling

Prøven tas på SST-rør med gel.
La stå minimum 30 min.max 2 timer før sentrifugering.

Holdbarhet

Holdbarhet i kjøleskap, 2 - 8℃ i 3 – 4 dager.
Holdbarhet i fryser, -20℃ for minimum 1 år.
Unngå flere runder med frysing/ tining.

Forventet svartid

Analyseres ca hver 4. uke.

Klinisk

Tolkning

Anbefalt terapautisk område for IBD-pasienter : 3 – 7 ug/ml

Merknader

Ved lave serumkonsentrasjoner ≤ 1 utføres IFX antistoff automatisk.