Analysen

Alternativ navn

Fri Adalimumab

Analyseres ved

Gastro-analyselab Universitetssykehus i Nord-Norge,
9038 Tromsø
Tlf: 77626958
Øhjelpsprøve sendes til MBK Radiumhospitalet

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Nødvendig prøvemengde

0,5 ml
Prøven kan tas uavhengig av doseringstidspunkt for adalimumab.

Prøvebehandling

Prøven tas på SST-rør med gel.
La stå minimum 30 min og maksimum 2 timer før sentrifugering.

Holdbarhet

Holdbarhet i kjøleskap, 2 - 8℃ i 3 – 4 dager
Holdbarhet i fryser, -20℃ for minimum 1 år.
Unngå flere runder med frysing/ tining.

Forventet svartid

Analyseres ca hver 4. uke.

Klinisk

Tolkning

Anbefalt terapautisk område for IBD-pasienter: 5 – 10 ug/ml
Ved lave serumkonsentrasjoner ≤ 1 utføres ADL antistoff automatisk

Antistoffdannelse av lav serum konsentrasjon av adalimumab er assosiert med manglende og avtagende respons på behandling.