Analysen

Agens/analyser

Alternativt navn: Pancreas Elastase 1 i fæces

Alternativ navn

Pancreas Elastase 1 i fæces

Analyseres ved

Gastro-analyselab Universitetssykehus i Nord-Norge, 9038 Tromsø
Tlf: 77626958

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Fæces

Prøvebehandling

1 teskje fæces i glass uten tilsetning.

Holdbarhet

Stabilt ved rom- og kjøleskaptemperatur i 7 dager

Analyseringsintervall

hver 3 uke

Forventet svartid

3-4 uker

Interferenser

Vanntynn prøvematriale kan gi falsk for lave elastase konsentrasjoner

Klinisk

Indikasjoner

Mistanke om pankreasinsuffisiens (diaré, vekttap og magesmerter)

Referanseområde

Normal pancreasfunksjon > 200 E1/g fæces.
Lett til moderat pancreasinsuffisiens 100-200ug E1/g fæces.
Uttalt pancreasinsuffisiens < 100ug E1/g fæces.

Tolkning

Se under referanseområde.
Lave verdier er også beskrevet ved malabsorpsjon av andre årsaker. Prøvesvar må sammenholdes med kliniske funn. Normale verdier utelukker ikke en mild eller moderat funksjonssvikt.