Laboratoriehåndboka finnes kun i elektronisk utgave og oppdateringer foretas kontinuerlig. Gjeldende versjon er derfor den som til enhver tid finnes elektronisk.

Vi er takknemlige for tilbakemeldinger på form, innhold og brukervennlighet! Bruk vårt skjema for tilbakemelding.