Analysen

Analyseres ved

Gastro-analyselab Universitetssykehus i Nord-Norge,
9038 Tromsø
Tlf: 77626958
Øhjelpsprøve sendes til MBK Radiumhospitalet

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Nødvendig prøvemengde

0,5 ml
Prøven kan tas uavhengig av doseringstidspunkt for adalimumab.

Prøvebehandling

Romtemperatur (20-25 grader) i inntil to dager. Alternativt i kjøleskap (2-8 grader) i inntil 5 dager.
Prøven kan også fryses (-20 grader eller lavere), men unngå flere runder med frysing/ tining.

Forventet svartid

Analyseres ca 4 ganger i uken.

Klinisk

Tolkning

Terapeutisk område 0,8-12 ug/ml for IBD-pasienter

Antistoffdannelse av lav serum konsentrasjon av adalimumab er assosiert med manglende og avtagende respons på behandling.

Når adalimumab konsentrasjonen ikke er målbar (<0,04ug/ml) vil det automatisk bli utført adalimumab antistoff.