Analysen

Analyseres ved

Gastro-analyselab Universitetssykehus i Nord-Norge,
9038 Tromsø
Tlf: 77626958
Øhjelpsprøve sendes til MBK Radiumhospitalet

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Nødvendig prøvemengde

0,5 ml
Prøven kan tas uavhengig av doseringstidspunktet for adalimumab.

Prøvebehandling

Romtemperatur (20-25 grader) i inntil to dager. Alternativt i kjøleskap (2-8 grader) i inntil 5 dager.
Prøven kan også fryses (-20 grader eller lavere), men unngå flere runder med frysing/ tining.

Forventet svartid

Analyseres ca 4 ganger i uken.

Klinisk

Merknader

Utføres automatisk ved lav konsentrasjon av Adalimumab.
Prøven kan også tas hos pasienter der adalimumab-rebehandling er aktuelt etter lengere tids behandlingspause