Analysen

Alternativ navn

Antistoff mot Adalimumab

Analyseres ved

Gastro-analyselab Universitetssykehus i Nord-Norge,
9038 Tromsø
Tlf: 77626958
Øhjelpsprøve sendes til MBK Radiumhospitalet

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Nødvendig prøvemengde

0,5 ml
Prøven kan tas uavhengig av doseringstidspunktet for adalimumab.

Prøvebehandling

Prøven tas på SST-rør med gel.
La stå minimum 30 min og maksimum  2 timer før sentrifugering.

Forventet svartid

Analyseres ca hver 4. uke.

Klinisk

Merknader

Ved lave serumkonsentrasjoner ≤ 1 utføres ADL antistoff automatisk
Cut off: 5ng/ml
Svarrapportering: gis ut som positiv eller negativ.

Prøven kan også tas hos pasienter der adalimumab-rebehandling er aktuelt etter lengere tids behandlingspause