Registreringsskjema skal hentes via lenken nedenfor. Skjemaet fylles ut elektronisk og sendes pr. e-post som er angitt i skjemaet.

Dersom Medisinsk Biokjemi skal bidra med prøvetaking, forsendelse eller analysering i forbindelse med forskningsprosjekter skal følgende retningslinjer følges:

  • Protokoll legges fram og registreringsskjema fylles ut.
  • Den praktiske gjennomføringen drøftes og man blir enige om evt. justeringer i prosjektet. Det lages skriftlig prosedyre til de involverte parter.
  • Medisinsk Biokjemi skal varsles når laboratoriedelen av prosjektet er avsluttet.
  • Analysesvar fra Medisinsk Biokjemi kan kun publiseres etter avtale med ansvarlig lege ved laboratoriet.
  • Laboratoriets bidrag synliggjøres i acknowledgement eller ved medforfatterskap.
  • Forskningsprosjekter der den farmasøytiske industri er involvert administreres via TTO Nord AS, og betaling for analysene skjer etter takst.