Forsendelse av prøvemateriale
Ved forsendelse skal prøveglassene pakkes i egen plasthylse før de sendes. Husk absorbant rundt prøven før den plasseres i forsendelseshylsen. Dette for å beskytte mot evt. lekkasje. Sjekk om korken på mediet er skrudd til (gjelder ikke stuart). Ikke merk forsendelseshylsene med pasient id, da hylsene gjenbrukes.
Alle blodprøvene til en pasient må være samlet i en og samme pose/konvolutt.

Bestilling av fraktetiketter og emballasje
Fraktetiketter og emballasje kan bestilles fra sentralforsyningen/ forsyningsavdelingen UNN Tromsø. Benytt bestillingsfanen via laboratoriehåndboka. Link til den.

Forsendelse via Posten
Forsendelser med biologisk materiale skal alltid være merket med UN3373 Biologisk stoff kategori B. Se forøvrig Postverkets regler for forsendelse av biologisk materiale. Posten garanterer ikke frostfri forsendelse.

Ekspress over natt
Prøver skal sendes som pakke/pose/konvolutt m/etikett ekspress over natt, hovedsakelig som èn forsendelse samlet fra èn avsender.
F1 etikett benyttes mandag-torsdag. FL1 etikett for lørdagsutkjøring benyttes kun fredager.
Stemple/merk konvolutten/posen med avsender.

Postgangen av brune prefrankerte forsendelsesposer/konvolutter tar to virkedager.
Avvik eller annet angående forsendelser kan meldes til labmottak@unn.no

Mikrobiologen
Blodprøver og prøver til Mikrobiologen pakkes i hvite konvolutter m/ekspress over natt etikett.

Gastrolab
Fæcesprøver til Gastrolab sendes i brune prefrankerte forsendelsesposer/konvolutter.

Patologen
Prøver til Patologen, som ikke haster, kan sendes i brune prefrankerte forsendelsesposer/konvolutter. Hvis prøvene haster, sendes de sammen med andre prøver som ekspress over natt.

Felles prøvemottak og kontaktinfo
UNN Tromsø har felles prøvemottak for tilsendte prøver til alle laboratorier.
Tlf felles prøvemottak 77669708.
Adr: UNN, LAB MED
Sykehusveien 38
9019 Tromsø

Innen bykjernen i Tromsø og Narvik har UNN opprettet hentetjeneste fra legekontor og enkelte institusjoner. Tjenesten ivaretar opphenting av prøver, og bringer svarrapporter. Opplysninger om tidspunkter og hentesteder for kjøreruten kan innhentes ved:
Tromsø: Allmennteknisk avdeling, UNN tlf.77626153.
Narvik: Laboratoriemedisin, tlf 76968232

Generelle regler og forventninger ved emballering, pakking og merking
Det skal benyttes emballasje av god kvalitet som skal være tilstrekkelig solid til å motstå støt og belastninger som normalt forekommer under transport. Emballasjen skal når den er klargjort for transport være utført og lukket på en slik måte at det forhindres et hvilken som helst tap av innhold under normale transportforhold.

Emballasjen skal bestå av minst tre (3) komponenter:
1: en primærbeholder;
2: en sekundæremballasje; og
3: en yttermeballasje.
og enten sekundæremballasje eller ytteremballasjen skal være stiv.

Emballasjebestemmelser P650, forsendelse av væsker;
a: Primærbeholder skal være lekkasjesikker ;
b: Sekundærbeholder skal være lekkasjesikker;
c: Hvis flere skjøre primærbeholdere plasseres i en enkelt sekundæremballasje, skal de enten være individuelt pakket eller adskilt slik at det forhindres kontakt mellom dem;
d: Det skal være plassert absorberende materiale mellom primærbeholderen(e) og sekundæremballasjen. Det skal være tilstrekkelig absorberende materiale til å ta opp hele innholdet i primærbeholderen(e) slik at enhver lekkasje av flytende materiale ikke påvirker det støtdempende material eller ytteremballasjen negativt.
e: Primærbeholderen eller sekundæremballasjen skal uten å lekke kunne motstå et innvendig trykk på 95kPa (0.95bar).

Eksempel på forsendelser som skal emballeres etter P650, er prøver fixert i formalin.

Pakkingen
Primærbeholdere skal emballeres i en sekundæremballasje på en slik måte at de under normale transportforhold ikke kan knuses, bli punktert eller lekke innholdet inn i sekundæremballasjen. Sekundæremballasjen skal sikres i en ytteremballasje med passende støtdempende materiale. En lekkasje av innholdet skal ikke i vesentlig grad påvirke de beskyttende egenskapene til det støtdempende materialet eller til ytteremballasjen.

Merking
Ved transport skal UN3373 merke være påført utsiden av ytteremballasjen. Merket skal plasseres mot en bakgrunn med god kontrastfarge og skal være klart synlig og lesbart. Merket skal være i form av et kvadrat som er plassert i en vinkel på 45º (diamantform) med minimum størrelse på 50x50 mm, linjetykkelsen skal være minimum 2 mm og bokstavene og tallene skal være minst 6 mm høye. På ytteremballasjen ved siden av merket skal varenavnet ”BIOLOGISK STOFF, KATEGORI B” angis med minst 6 mm høye bokstaver.

Ytteremballasjen skal påføres følgende informasjon:
• Avsenders navn, adresse og telefonnummer
• Mottakers navn og adresse
• UN 3373-symbolet.
• Varenavnet «BIOLOGISK STOFF, KATEGORI B» (bokstavstørrelse minst 6 mm høye) skal
plasseres ved siden av UN 3373-symbolet.