Forsendelse av prøvemateriale
Ved forsendelse skal prøveglassene pakkes i egen plasthylse før de sendes. Husk absorbant rundt prøven før den plasseres i forsendelseshylsen. Dette for å beskytte mot evt. lekkasje. Sjekk om korken på mediet er skrudd til (gjelder ikke stuart). Ikke merk forsendelseshylsene med pasient id, da hylsene gjenbrukes.
Alle blodprøvene til en pasient må være samlet i en og samme pose/konvolutt

Bestilling av fraktetiketter og emballasje
Fraktetiketter og emballasje kan bestilles fra sentralforsyningen/ forsyningsavdelingen UNN Tromsø. Benytt bestillingsfanen via laboratoriehåndboka. Link til den.

Forsendelse via Posten
Forsendelser med biologisk materiale skal alltid være merket med UN3373 Biologisk stoff kategori B. Se forøvrig Postverkets regler for forsendelse av biologisk materiale. Posten garanterer ikke frostfri forsendelse.

Ekspress over natt
Prøver skal sendes som pakke/pose/konvolutt m/etikett ekspress over natt, hovedsakelig som èn forsendelse samlet fra èn avsender.
F1 etikett benyttes mandag-torsdag. FL1 etikett benyttes kun fredager, med lørdagsutkjøring.
Stemple konvolutten/posen med avsender.

Postgangen av brune prefrankerte forsendelsesposer/konvolutter tar to virkedager.
Avvik eller annet angående forsendelser kan meldes til labmottak@unn.no

Mikrobiologen
Blodprøver og prøver til Mikrobiologen pakkes i hvite konvolutter m/ekspress over natt etikett.

Gastrolab
Fæcesprøver til Gastrolab sendes i brune prefrankerte forsendelsesposer/konvolutter.

Patologen
Prøver til Patologen, som ikke haster, kan sendes i brune prefrankerte forsendelsesposer/konvolutter. Hvis prøvene haster, sendes de sammen med andre prøver som ekspress over natt.

Felles prøvemottak og kontaktinfo
UNN Tromsø har felles prøvemottak for tilsendte prøver til alle laboratorier.
Tlf felles prøvemottak 77669708.
Adr: UNN, LAB MED
Sykehusveien 38
9019 Tromsø

Innen bykjernen i Tromsø og Narvik har UNN opprettet hentetjeneste fra legekontor og enkelte institusjoner. Tjenesten ivaretar opphenting av prøver, og bringer svarrapporter. Opplysninger om tidspunkter og hentesteder for kjøreruten kan innhentes ved:
Tromsø: Allmennteknisk avdeling, UNN tlf.77626153.
Narvik: Laboratoriemedisin, tlf 76968232