DESIMALE PREFIKSER:

G giga 109
ega 106
k kilo 103
d desi 10-1
m milli 10-3
µ mikro 10-6
n nano 10-9
p pico 10-12
f femto 10-15

MATERIALKODER:

AC ascitesvæske NS nesesekret
AM amnionvæske   P plasma
B fullblod    PA pleuravæske
BM benmarg   PE pericardvæske
CY cystevæske Pt pasientundersøkelse
D drensvæske    S serum
DL dialysat SK sårsekret
DV dialysevæske SP spinalvæske
fæces SV svette
L leddvæske        U urin
Navl navlestrengsblod   V vev
        X annet materiale

TILSETNINGER I PRØVERØR FOR ANTIKOAGULASJON OG STABILISERING:
CITR : 0.5 ml 0.1 mol/l citratløsning til 4.5 ml blod
glass med lyseblå kork

EDTA : 40 µl av en 0.37 mol/L K3-EDTA-løsning til 5.0 ml blod
glass med lilla kork

HEP : 143 IU heparin til 7 ml blod
glass med grønn kork

Li-HEP : Li-heparin med gel (4 og 3 ml)
glass med lys grønn kork

ANDRE FORKORTELSER:
D : døgn
h : time
< : mindre enn
> : større enn
s : sekund
K : kvinne
M : mann

TRYKK:
SI-enheten er pascal (Pa). Innenfor de medisinske områder passer det med kilopascal (kPa).
Likning for omregning: 1 mmHg = 0.133 kPa
Eks: 40 mmHg = 5.3 kPa

RADIOAKTIVITET:
SI-enheten er bequerell (symbol Bq). 1 Bq = 1 desintegrasjon / s
Tidligere har enheten curie (symbol Ci) vært brukt.
Omregning: 1 Ci = 3.7 1010 Bq

ENZYMAKTIVITET
Inntil videre blir enzymaktivitet angitt i "internasjonale" enheter (symbol U).
1 U er definert som den enzymaktivitet som omsetter 1 µmol substrat/minutt under nærmere definerte reaksjonsbetingelser.