Analysen

Analyseres ved

Avdeling for medisinsk biokjemi, Rikshospitalet,
0027 Oslo  tlf. 23071005

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Na-citratplasma

Prøvemengde

1 mL

Prøvebehandling

Glasset må fylles helt.
Sentrifugeres straks i 15 min ved 2500 g, plasma avpipetteres.

Spesielle forholdsregler

Sendes frosset