Analysen

Analyseres ved

Fürst med. lab, Søren Bulls vei 25, 1051 Oslo,
tlf 22909500

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

1 ml

Prøvemateriale

Serum

Spesielle forholdsregler

Pasienten trenger ikke å være fastende