Analysen

Analyseres ved

Aker, Avdeling for medisinsk biokjemi, Ernæringslaboratoriet

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

0,5 ml

Prøvemateriale

Serum

Prøvebehandling

 Prøven må lysbeskyttes ved å pakkes inn i aluminiumsfolie