Analysen

Analyseres ved

Ernæringsseksjonen, Sentrallaboratoriet, Aker Universitetssykehus, 0514 Oslo
tlf. 22894966

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

-

Prøvemateriale

-

Prøvebehandling

-

Spesielle forholdsregler

Egner seg ikke til forsendelse pga meget kort holdbarhet. Ved spørsmål, ta kontakt med laboratoriet, Aker.