Analysen

Analyseres ved

Sentrallaboratoriet, Ernæringsseksjonen, v/ Berit Falch, Aker sykehus, 0514 Oslo

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

1 ml

Prøvemateriale

Serum

Prøvebehandling

Glasset sentrifugeres, avpipetteres og fryses ned så snart som mulig etter sentrifugering.

Spesielle forholdsregler

Sendes frosset