Analysen

Alternativ navn

Tiamin, Thiamin

Analyseres ved

Oslo Universitetssykehuset
Aker sykehus
Avdeling for medisinsk biokjemi
Trondheimsveien 235
0586 Oslo

tlf: 22 89 44 42

Prøvebehandling

Prøvemateriale

EDTA-blod

Prøvemengde

0,5 ml

Prøvetakning og prøvebehandling

Spesielle forholdsregler

Prøvematerialet må fryses ved -20º C innen 6 timer, primærrøret kan fryses ned uten videre behandling. Det ønskes ikke rør som er høyere enn 8 cm.