Analysen

Analyseres ved

Aker, Avdeling for medisinsk biokjemi, Ernæringslaboratoriet

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

0,5 ml

Prøvemateriale

Serum