Analysen

Analyseres ved

Avdeling for medisinsk biokjemi, Seksjon for biokjemisk genetikk, Rikshospitalet,
0027 Oslo, tlf. 23 07 10 48

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

1 ml

Prøvemateriale

Serum

Spesielle forholdsregler

Sendes i vanlig post