Analysen

Analyseres ved

Statens Serum Institutt, Artillerivej 5, 2300 København S.
Tlf: 32683268, fax: 32683868

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

2 ml

Prøvemateriale

Serum

Prøvebehandling

Oppevares kjølig

Spesielle forholdsregler

Sendes i vanlig post, rekommandert sending